Menneske

LYT

Om tilfældighed

Om hvad tilfældighed er, og om forskellen mellem arbitraritet, kontingens og nødvendighed. - KØS 

Om spejlet

Om spejlet som funktion og begreb. - Arken 

Om at være mand i dag

Hvad vil det sige at være mand i dag? Og hvilke vanskeligheder er der i det? - P1 Eksistens 

Om censur og udvælgelse

Om hvad det vil sige som art, folk, individ eller idé at være udvalgt og bedømt. - Den Frie Udstillingsb... 

Om universets meningsløshed

Filosoffen Anders Fogh Jensen bistår med filosofisk krisehjælp og besvarer spørgsmålet om, hvad man ska... 

Om begær

Om begær og begærets historie fra mytologiens Eros over Platon, Spinoza, Nietzsche, Freud og Lacan. - G... 

Om frihed

Om forskellige former for frihed. Om frihed fra forhindring, om politisk frihed (og forskellen på liberty ... 

Om kærestesorg

Om hvordan kærestesorgen er med til at bekræfte den store kærlighed, og hvor den forestilling kommer fra... 

Om potentiale og talent

Om hvad det vil sige at udfolde eller virkeliggøre et potentiale. Om at frigøre et potentiale i det, der ... 

Kunsten at gå på museum

Museet er mødet med kunsten, men det er også et møde med os selv. Kunsten udfordrer vores selvbillede, v... 

Om spastikeren som spejlsal

Om at spastikeren kan forstås som værende både urovækkende, en spejlsal og en hofnar i vor tids samfund... 

Om hverdagens helte og filosof...

Om, hvad filosofi er, kan og skal være. Og om hverdagens helte, om dem, der vier sit liv til at løse hver... 

Om at blive ældre (med stil)

Om hvorvidt man skal blive ældre med Nietzsche eller med Kant, og om hvordan man kan ældes med stil. - P1... 

Om taknemmelighed

Om taknemmelighed, om dyder, om høflighed og det at sige tak, om sorg og taknemmelighed i sorgen. - P1 Ek... 

Om parforhold og kærlighed

Om at vores tids parforhold stadig fungerer i romantiske billeder, selv om der er meget pragmatik i hverdag... 

Om dannelse og uddannelse, fø...

Om hvorvidt vore dannelsesanstalter hjælper dannelsen på vej, eller om de er blevet trukket med malstrøm... 

Om længsel (salon)

Om, hvad længsel er og forholder det til nogle af dets nabobegreber: håb, nostalgi, utopi, romantik, mang... 

Om dannelse (salon)

Om hvad man har tænkt om det at blive et menneske, om forvandling, om at kende grænser og kende verden, o... 

Om familierelationer

Om familierelationer, fravalg af familier og om pragmatiseringen af familierelationerne: nu skal de også g... 

Om ting

Filosoffen om hvad 'ting' er'. - Radio24syv 

Om Kierkegaard

Samtale om Kierkegaard i anledning af bogen Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? - Radio24syv 

Om irritation

Om, hvad irritation er – og hvorfor filosoffer er irriterende. - P1 

Om det uperfekte

Om det perfekte og det uperfekte i menneskelivet og generelt. - P1 Agenda 

Selvhjælpslitteratur

Om selvhjælpslitteratur, selviskhed og politikkens afløsning af selvhjælp. - Radio24syv 

Ung i 90'erne (i 2012)

Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller om at være ung i 90erne. - Radio24syv 

Om broer og overgange

Om broer og overgange. Der er broen mellem den klassiske musik og filosofien, som krydses og undersøges. D... 

Kierkegaardsalon 2: Stadier og...

Om Kierkegaards syn på forskellige tilgange til livet, livsformer, kaldet stadier. 

Om det ufattelige

Filosoffen taler om grænserne for, hvad mennesket kan forstå. - P1  

Om pseudoarbejde - fra et filo...

Filosoffen om pseudoarbejde og sin egen vej i karrierelivet. - Lyden af et bedre liv 

Om retfærdighed - Korsvejens ...

Om retfærdighed. - Korsvejens Kirke 

Fyr din psykolog

Anders Fogh Jensen diskuterer eksistentielle livsvilkår versus psykoterapi. - P1 

Melankoli Podcast

Podcast fra en forelæsning om melankoli: 01.10.2022 

Universalitetens trøst Podcast

Denne episode er et afskedsforedrag til hospitalspræst Christian Busch, da han gik på pension i maj 2022.... 

Identitetspolitik podcast

Denne episode om identitetspolitik er et oplæg holdt af Anders Fogh Jensen i Danske Kirkers Råd. 

Samtale om døden podcast

Samtaler om døden med Christian Busch - podcast 2022.11.16 

Om Filosoffen og Filosofi

Denne podcast handler om Anders Fogh Jensen, som filosof og som menneske.  

Arbejdsmarked og filosofi

I denne episode er Anders Fogh Jensen gæst i Den Uafhængige. Serien hedder Arbejde - kan man leve af det?  

Om skikke og uskikke

Denne episode handler om skikke; hvad der er en god og dårlig skik.  

Udvalgt eller skæbnen podcast

En podcast om skæbne, tilfældighed og det at være udvalgt  

Hvad er et menneske

Podcast om det at være menneske 

SE

Om mod (kardinaldyder 4)

Om psykologisk mod overfor etisk mod, om mod og frygt, mod og viden, mod og håb, mod og selvmord, mod og t... 

Om retfærdighed (kardinaldyde...

Om retfærdighed, dike, Job og om det retfærdige samfund. Retfærdighed handler ikke bare om lighed, det h... 

Om besindighed (kardinaldyder ...

At være besindig er det modsatte af at være afsindig. Det er det mosatte af hastværk, panik eller enøje... 

Om potentiale og talent

Om hvad potentiale har betydet og kan betyde. Om hvad det vil sige at udfolde eller virkeliggøre et potent... 

Om humanisme (DR2)

Om hvad humanisme er, har været og kan forstås som i dag: at humanisme er at sætte mennesket som den ult... 

Om længsel (salon)

Om længslens aspekter. Om forholdet til nabobegreber som håb, nostalgi, utopi, drømme, romantik og om, h... 

Om dannelse

Hvad man har tænkt om det at blive et menneske, om forvandling, om at kende grænser og kende verden, om a... 

Om magtesløshed (DR2)

Om følelser af magtesløshed og håbløshed overfor konflikterne i verden. Om at opretholde et skel mellem... 

Nietzsche - for livet

Filosoffen Anders Fogh Jensen læser Nietzsche livsfilosofisk og forsøger at give et svar på spørgsmåle... 

Forståelse og fortolkning

Om forståelse og fortolkning – om den hermeneutiske cirkel og om hvad det vil sige, at mennesket er det ... 

Tillid

 

Salon 2: Stadier og livsformer

Om Kierkegaards syn på tilgange til livet og verden, livsformer, kaldet stadier. Om spidseborgerlighed, æ... 

Salon 3: Fortvivlelse

Om Kierkegaards begreb fortvivlelse. Om at ville være sig selv eller ikke ville være sig selv. Om mulighe... 

Salon 5 : Kærlighed

Om Kierkegaards begreb om kærlighed. Om forkærlighed, valget, næstekærlighed, Gud - og om at tro på k�... 

Samtale med Jens Albinus

Skuespilleren Jens Albinus og filosoffen Anders Fogh Jensen taler om meningen med livet, maskulinitet, skæ... 

Ondskab og terror

Anders Fogh Jensen taler om ondskab og terror i forbindelse med filmen Made in France. - Filmselskabet 

LÆS

Ungdommen og projektsamfundet

Om unge i projektsamfundet og ungdommens rolle som forbillede på omstilling, selvfremstilling og netværks... 

Filosofi er et liv

Om at læse filosofi og om hvordan man lever som filosof. - Filosoffen på arbejde 

Menneskebilleder

Subjektets selvbilleder - 100 bestemmelser af mennesket på en time. 

Dannelse I

Dannelse er at sejle mod væggen. Det vil sige, at opdage denne verdens grænser. - Højskolernes Elevfore... 

Dannelse II

Foredrag om dannelse på diverse højskoler og gymnasier. 

Dannelse III

Oplæg om dannelse. - Intelligent Night Life, Golden Days 

Forsikring

Om frihed, frygt og forsikring. 

Originalitet

Om fællesskab, originalitet, individualitet og ensretning. - Borups Højskole 

Marquard: Fortid og fremtid

Jo hurtigere moderniseringen foregår, jo mere bliver der brug for langsomme mennesker. Læsning af Marquar... 

Lévi-Strauss: Strukturel anal...

Læsning af Lévi-Strauss: Strukturel analyse i antropologi. 

Mellem ting. Foucaults filosofi

 

Hvordan skal jeg leve mit liv,...

 

Filosofiske samtaler

Om filosofiske samtaler og om at gå til filosof. - BT  

Jeg, ego, selv

Filosoffens brevkasse - om jeget, egoet og selvet. 

Ligegyldighed

Filosoffens brevkasse - om ligegyldighed. 

Disruption

 

Markedsgørelsen af kedsomhed

Artiklen udforsker hvad det gør ved mennesket at teknologien efterhånden har udryddet kedsomhed og pauser... 

Selvhjælp er selvisk

Om hvorledes selvhjælpslitteraturen opfordrer til selviskhed i stedet for strukturel kritik.- Information 

Vi har alle sort galde i os

Om melankoliens bidrag til et balanceret liv. - Information 

Forvandlingen

Anders Fogh Jensens forord til bogen 'Historien om Job og hans liv.' 

Gør noget unyttigt

Opfordring til at gøre noget unyttigt. - Kristeligt-Dagblad. 

Første interview i serien om ...

Første del af interviewrækken med dannelsesrejsedeltagere. - JP 

På højskolen lærer man at b...

Om højskolens dannende kvaliteter. - Kristeligt-Dagblad 

Om tilfredshed og lykke

Om værdien af at beskæftige sig med tilfredshed fremfor lykke. - JP 

Opdagelsesrejser og parringsri...

Anders Fogh Jensen beskriver atleters præstationer i forhold til resten af menneskeheden. - DR 

Om at være i 40'erne

 

Filosofisk konfirmation

Om Filosoffens nye tiltag, filosofisk konfirmation.- Kristeligt-Dagblad 

Portrætinterview

Portrætinterview om dannelse og tradition. -Kristeligt-Dagblad 

Jeg sætter hellere min lid ti...

Psykologer er blevet svaret på livskriser. - Kristendom.dk 

Identitetspolitik

Om hvorledes spørgsmålet "Hvem er jeg" blev en central kampplads. - JP 

Handicap og køn

Om hvorvidt man skal forskelsbehandle kønnene i ligestillingens navn. - JP 

De syv dyder - Retfærdighed

 

Anmeldelse af bogen Narrative ...

Femstjernet anmeldelse af Narrative samtaler - Kristeligt-Dagblad 

Om erindring

Om erindring, nuet og Kierkegaard. - Kristeligt-Dagblad 

Indsigt i 40'erne

Artikel om 40'erne - Jyllands-Posten 

Det menneskelige liv

En artikel om hvor langt man må gå i formidlingen, og om at folk under 50 i stigende grad vil have 'for m... 

4 dages arbejsuge?

 

Det føles, som om alting går...

Interview om, hvorvidt vi lever i forandringernes tid.  

Træthed