Ungdommen og projektsamfundet

Bogen Med hverdagslivet som designpraksis – en bog om unge og byplanlægning (2014) af Thea Storm Pedersen, Lise Juul Madsen og Louise von Müllen sætter fokus på, hvordan unge kan være med til at udvikle byerne ved at tage udgangspunkt i det liv, som leves i byerne, og i de unges hverdag. I bogen giver bl.a. filosoffen Anders Fogh Jensen et interview om unge og ungdommens rolle i projektsamfundet.

Læs hele artiklen her.