Om besindighed

Filosoffen Anders Fogh Jensen taler om besindighed. At være besindig er det modsatte af at være afsindig. Det er det mosatte af hastværk, panik eller enøjethed. Besindigheden er en visdom, der handler om at vide, hvad man skal gøre konkret, og hvornår man skal holde handlingen tilbage. Besinnung handler også om at give mening. Endelig er der spørgsmålet om man virkelig helst vil elskes afsindigt, eller hellere elskes besindigt.

Det er to af de fire kardinaldyder, visdom (phronesis, sophia) og mådehold (sophrosyne), der her behandles under et. En kardinaldyd er en dyd, der indgår, når man udøver alle de andre dyder.