Om begær

Filosoffen Anders Fogh Jensen causerer over, hvad begær er, og gennemgår begærets historie fra mytologiens Eros over Platon, Spinoza, Nietzsche, Freud og Lacan. Det skelnes bl.a. mellem lyst, instinkt, sex og begær og mellem det at suge og at sutte hos Freud. Det hævdes endvidere, at begær er en særlig fransk psykoanalytisk opfindelse, hvor begæret i Lacans formulering er et begær efter den andens begær: ” Le désir de l’homme, c’est le désir de l’autre.”