system

LÆS

Sænk aldrig farten

Om projektsamfundet og det accelererede samfund. - Weekendavisen 

Om strukturalismen

Om strukturalismens arbejdsfelt: De humane videnskaber og deres genstandsfelt. 

Saussure

Læsning af Saussure.  

The projectification of everyt...

This award winning article explores how projects have become omnipresent not only in the economy but also i... 

Styringsrationaliteter

Filosoffens brevkasse - om styringsrationaliteter. 

Livslang læring

Filosoffens brevkasse - om livslang læring 

Ideologi

Filosoffens brevkasse - om ideologi. 

Disciplinering i konkurrencest...

Filosoffens brevkasse - om disciplinering i konkurrencestatens projektsamfund. 

Er systemtænkning filosofi?

Filosoffens brevkasse - om systemtænkning og filosofi. 

Pastoralmagt og selvteknikker

Filosoffens brevkasse - om pastoralmagt og selvteknikker. 

Diskurs

Filosoffens brevkasse - om diskurs. 

Krise - begreb og historie

Filosoffens brevkasse - Om krise.  

Dekonstruktion

Filosoffens brevkasse - Om dekonstruktion. 

Disruption

 

Om ferie og selvudbytning

Filosoffen taler om danskernes forhold til ferie og den stigende tendens til at tage arbejdet med på ferie... 

Epi-demos

Denne artikel udforsker epidemiernes betydning for social organisering. - Turbulens 

Projektmennesket brænder ud

Artiklen undersøger de psykologiske og eksistentielle konsekvenser som projektsamfundet medfører. - Jobin... 

Krisebevidsthed og oprør

Artiklen undersøger det udeblevne oprør - Dagbladet Information. 

Præstationskultur og nylibera...

Artiklen undersøger sammenhængen mellem præstationskulturen og nyliberalismen. - BT 

Kapitalismekritik

Artiklen undersøger Anders Fogh Jensens kapitalismekritik.- Aktivisten 

Lighed

Om hvorfor lighed er vigtigt i et samfund. - Politiken 

Politikerlede

Filosoffen kaster et blik på politikerlede.- JP 

Industriromantik

Om industriromantik.-Avisen.dk 

Om teknologi og afstandsbedøm...

Om teknologiens indflydelse på vores livsverden. - JP 

Vi konkurrerer med os selv

Vi skal konstant overgå os selv. - Kristeligt-Dagblad 

Pendlere og forurening

Hvorfor kritiserer ingen pendlere? - JP 

Om epidemier

Anders Fogh Jensen om coronavirusset og epidemier. - Klumme i JP 

Hvad vi kan lære af Italien o...

Hvad kan vi lære af Italien i forbindelse med coronaepidemien? - Modermålselskabet 

Epidemiessay

Om hvordan coronaepidemien påvirker os på godt og ondt. - Politiken 

Epidemi og udvikling

Om hvorledes epidemier katalyserer samfundsudviklinger. - JP 

Epidemier og samfundsudvikling

Om hvordan vi forholder os til coronaepidemien som individ og samfund - JP 

Drømmen om en utopisk stat po...

Hvordan ser drømmestaten ud post corona? - Information 

Identitetspolitik

Om hvorledes spørgsmålet "Hvem er jeg" blev en central kampplads. - JP 

Epidemiernes historiske samfun...

Om coronahåndteringen i et socialteknologisk historisk perspektiv. - Det epidemiske samfund 

Om nedlukning

Om nedlukningen af landet under coronaepidemien. - Klumme i JP 

Umoralske ledere

Om magtfulde personers fald fra magten. -Berlingske 

Stor bededag - syn på arbejde

En artikel om hvordan den massive modstand mod afskaffelsen af store bededag viser, at samfundets syn på a... 

Arbejde som religion

En artikel om nutidens arbejdskultur 

Lad os prøve 20 år, hvor kon...