Partidannelse - Filosofisk politik med Anders Fogh Jensen

Filosofisk Folkeparti - Tue Kofoed-Enevoldsen:

Afsnit 2: Partidannelse - Filosofisk politik med Anders Fogh Jensen

I denne episode taler vi med filosof Anders Fogh Jensen om fortidige og nutidige grænseflader mellem filosofi og politik. Vi spørger: Hvad må nødvendigvis karakterisere det politiske parti eller den politiske bevægelse, som vælger at kalde sig selv "filosofisk"?