struktur

LÆS

Om strukturalismen

Om strukturalismens arbejdsfelt: De humane videnskaber og deres genstandsfelt. 

Saussure

Læsning af Saussure.  

Lévi-Strauss: Strukturel anal...

Læsning af Lévi-Strauss: Strukturel analyse i antropologi. 

Foucault: L’ordre du discours

Om talen som ordensmagt. 

Bourdieus sociologi

En læsning af Bourdieu med særlig skelen til artiklen Espace social et espace symbolique / Socialt rum og... 

Mellem ting. Foucaults filosofi

 

The projectification of everyt...

This award winning article explores how projects have become omnipresent not only in the economy but also i... 

Disciplin og kontrol

Filosoffens brevkasse - om disciplin og kontrol 

Episteme

 

Hexis og habitus

Filosoffens brevkasse - om hexis og habitus. 

Socialkonstruktionisme ifht. s...

Filosoffens brevkasse - om socialkonstruktionisme ifht. semiotik 

Derrida og Saussure

 

Dekonstruktion

Filosoffens brevkasse - Om dekonstruktion. 

Disruption

 

Byplanlægning og potentiale

Artiklen handler om sammenhængen mellem potentialitet og byplanlægning.-Erhverv 

Arbejdsmarkedet er under foran...

Om arbejdsmarkedets forandrede strukturer. - Magisterbladet 

Om pseudoarbejde

Filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark skriver om deres nye bog Pseudoarbejde.- Dagbladen... 

Muligheden af en ø

Anders Fogh Jensen skriver om isolationen af udviste kriminelle. - Klumme i JP 

Reklamer er larm

Filosoffens klumme om reklamer. - Berlingske 

Om teknologi og afstandsbedøm...

Om teknologiens indflydelse på vores livsverden. - JP 

Vi konkurrerer med os selv

Vi skal konstant overgå os selv. - Kristeligt-Dagblad 

Epidemi og udvikling

Om hvorledes epidemier katalyserer samfundsudviklinger. - JP 

Epidemier og samfundsudvikling

Om hvordan vi forholder os til coronaepidemien som individ og samfund - JP 

Skørtejagt og machokultur

Hvad er machokultur og hvilken rolle spiller den i MeToo? - JP  

Det er ikke borgerne, der pres...

Om hvorfra presset om digitalisering kommer. - Klumme i JP 

Sommerferie til hverdag

Hvad der sker når man kommer tilbage fra ferie og begynder på arbejde og hverdag - Kristeligt Dagblad 

Stor bededag - syn på arbejde

En artikel om hvordan den massive modstand mod afskaffelsen af store bededag viser, at samfundets syn på a... 

Arbejde som religion

En artikel om nutidens arbejdskultur 

4 dages arbejsuge?

 

Det føles, som om alting går...

Interview om, hvorvidt vi lever i forandringernes tid.  

Lad os prøve 20 år, hvor kon...