strategi

LÆS

Den kedeligste borddame

Studievejlederne fortæller, at de unge ikke længere vælger studie efter deres drømme, men vælger strat... 

Jubilaren som jubelnar

Om H.C.Andersenåret, eventyr og legitimering af krig. - Dagbladet Information 

Epi-demos

Læs om bogen Epi-demos. 

Burkapolitik og biopolitik

Filosoffens brevkasse - om burkapolitik og biopolitik. 

Spilbegrebet

Filosoffens brevkasse - om spilbegrebet 

Livslang læring

Filosoffens brevkasse - om livslang læring 

Strategi og teknologi

Filosoffens brevkasse - om strategi og teknologi. 

Disciplinering

Filosoffens brevkasse - Om disciplinering. 

Præstationskultur og nylibera...

Artiklen undersøger sammenhængen mellem præstationskulturen og nyliberalismen. - BT 

Overforsikrede forbrugere

Artiklen behandler emnet om overforsikrede forbrugere. - Politiken 

Monkeybusiness

Om hvordan virksomheder tjener penge på at besværliggøre deres services.- Tænk 

Om pseudoarbejde

Filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark skriver om deres nye bog Pseudoarbejde.- Dagbladen... 

Politikerlede

Filosoffen kaster et blik på politikerlede.- JP 

Moralsk kompas i det moderne s...

Filosoffen kaster et blik på moralske kompasser i det moderne samfund. -JP 

Vi skal have meningen tilbage

Anders Fogh Jensen og Dennis Nørmark skriver om begrebet pseudoarbejde. - Vejlederforum 

Provinsen snobber opad

Om hvordan provinsen bejler til storbyboerne. - JP 

Vi konkurrerer med os selv

Vi skal konstant overgå os selv. - Kristeligt-Dagblad 

Om epidemier

Anders Fogh Jensen om coronavirusset og epidemier. - Klumme i JP 

Coronavirus

Om epidemier og coronavirusset. - Kristeligt-Dagblad 

Hvad vi kan lære af Italien o...

Hvad kan vi lære af Italien i forbindelse med coronaepidemien? - Modermålselskabet 

Epidemiessay

Om hvordan coronaepidemien påvirker os på godt og ondt. - Politiken 

Epidemi og udvikling

Om hvorledes epidemier katalyserer samfundsudviklinger. - JP 

Epidemier og samfundsudvikling

Om hvordan vi forholder os til coronaepidemien som individ og samfund - JP 

Covid-19 er en vigtig beredska...

Hvilke strategier lever videre fra middelalderen til nutidens coronaudbrud? - Bibliotek for Læger 

Handicap og køn

Om hvorvidt man skal forskelsbehandle kønnene i ligestillingens navn. - JP 

Giv os Europa tilbage

Om krigen i Ukraine og Europas betydning. Berlingske