Dans

I denne artikel udlægger Anders Fogh Jensen sammenhængen mellem dansens og samfundets udvikling. Han forklarer blandt andet, hvordan dansen har udviklet sig fra at være formbestemt og traditionsbundet til at være individuelt betonet. Dans afkræver i dag en anden form for energi og investering:

” Når man slipper hinandens hænder, er det hele tiden til forhandling, hvem man danser med og man skal hele tiden lægge ny energi i at bevare relationen.”

Læs hele artiklen her.

Samvirke, XI. 2016