Hedonisme

Spørgsmål

Hej. Jeg har et spørgsmål ang. hedonisme. jeg er klar over, hvad det betyder og at det kan være kritisk kun at betragte mennesket som hedonistisk. Men findes der nogle klassiske og gode kritikpunkter af dette menneskesyn (som vel også er liberalt?)? Mvh Laura

Svar

Kære Laura


”Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer thut das.” Således harcelerer Nietzsche i Götzendämmerung mod den utilitaristiske forestilling, at mennesket stræber efter lykke – som den definerer i forskellige varianter af ’pleasure’ – og at en etik og en politik derfor må basere sig på at forskaffe mest mulig nydelse for flest mulige. For Nietzsche er det ikke bare imod livets tjeneste at opstille maksimer og regler for livets udfoldelse, det er tilmed kun svage viljer, der begiver sig af med at undgå smerte og søge lyst.


Tre klassiske indvendinger mod hedonismen: 1) således er mennesket ikke 2) der er mere til livet end lyst, 3) det er for slapt.

Jeg har derimod svært ved at se at hedonisme skulle være specielt liberalt.


– Anders Fogh Jensen