Omstillingsparathed

Filosoffen i debat om omstilling og omstillingsparathed.