Om åndstab og dannelse

Filosoffen Anders Fogh Jensen tager i denne udsendelse temperaturen på danskernes åndelighed og samfundsmæssige dannelse. Siger folkekirkens dalende medlemstal noget om danskernes åndsløshed og er kirken det eneste bolværk mod den? Disse spørgsmål besvares fx med forklaringen af, hvad Hegel mente med åndens tab.