Museet under mistanke

Om museet nu og i fremtiden.

Museer skulle bevare en fortid for en nutid og en fremtid. Det skal de stadig. Ikke desto mindre er museer også del af deres egen tid og er derfor ikke immune for et forventningspres, der også lægges på samfundets øvrige institutioner. Det være sig institutioner som biblioteker og kirker, såvel som det pres der lægges på andre sektorer som undervisning-, social- og sundhedssektoren. Fælles er her en forandring, der afkræver institutionerne at være feed-back-følsomme, at betragte borgerne som brugere og kunder med krav samt at aktivere borgerne. De skal også bidrage til at nationen er konkurrencedygtig og pragmatisere hensyn, der før handlede om bevarelse, dannelse eller sandhed.

I oplægget fremlægger Anders Fogh Jensen, hvad det er for generelle vinde, han mener, der blæser igennem museerne, og hvad det er for blikke, de må tilfredsstille for at bevare eller genvinde legitimitet. Og ikke mindst, hvad de skal passe på for at bevare sig selv.