Livsvilkår

SE

Om begær

Denne forelæsning handler om, hvad begær er, og gennemgår begærets historie fra mytologiens Eros over P... 

Om frihed (salon)

Om frihed fra forhindring, om politisk frihed (og forskellen på liberty og freedom), om liberalisme, om vi... 

Om aktiv dødshjælp (DR2)

Filosoffen Anders Fogh Jensen diskuterer aktiv dødshjælp med formand for etisk råd, Jacob Birkler. - DR 2 

Om afhængighed

Der sættes spørgsmålstegn ved om et liv uden nogen former for afhængighed er muligt og ønskværdigt. ... 

Om længsel (salon)

Om længslens aspekter. Om forholdet til nabobegreber som håb, nostalgi, utopi, drømme, romantik og om, h... 

Om magtesløshed (DR2)

Om følelser af magtesløshed og håbløshed overfor konflikterne i verden. Om at opretholde et skel mellem... 

Salon 1: Gentagelsen

Om Kierkegaards begreber om gentagelse, erindring og vexeldrift. - Gethsemane kirke 

Salon 2: Stadier og livsformer

Om Kierkegaards syn på tilgange til livet og verden, livsformer, kaldet stadier. Om spidseborgerlighed, æ... 

Salon 3: Fortvivlelse

Om Kierkegaards begreb fortvivlelse. Om at ville være sig selv eller ikke ville være sig selv. Om mulighe... 

Salon 4: Angst

Om Kierkegaards begreb om angst. Om ikke længere at være i sikkerhed. Om tre angstformer. Om angst i dag.... 

Salon 5 : Kærlighed

Om Kierkegaards begreb om kærlighed. Om forkærlighed, valget, næstekærlighed, Gud - og om at tro på k�... 

Salon 6: Mulighed og nødvendi...

Om mulighed og nødvendighed i filosofisk perspektiv, dernæst udfra Kierkegaards tanker og undervejs også... 

Samtale med Jens Albinus

Skuespilleren Jens Albinus og filosoffen Anders Fogh Jensen taler om meningen med livet, maskulinitet, skæ... 

Død og corona

Interview om død og corona. - Kulturmødet Mors