Holder vi tiden ud?

Interview om, hvorvidt vi kan følge med på arbejdsmarkedet og holde til det livet ud.

2023-03-11 i Journalisten.

Citat fra artiklen: ”Nutiden er den tid, hvor den verden, jeg kender og er fortrolig med, også svarer til den verden, jeg møder. Eller mere elegant udtrykt; at forventningshorisont og erfaringsrum stemmer overens. Pointen er, at denne overensstemmelse – altså nutiden – bliver kortere og kortere. At erfaringen får kortere og kortere holdbarhedstid,” forklarer han. 

Læs hele artiklen her.