Flygtninge i Danmark

Artiklen undersøger hvad de nye flygtninge gør for dansk selvforståelse. 

Citat fra artiklen: 

Filosof Anders Fogh Jensen peger på tre grunde til, at strømmen af flygtninge skaber rådvildhed og måske ligefrem angst: Vi føler, at vores samfundsorden bryder sammen, vi konfronteres med, at det moralsk rigtige ikke nødvendigvis stemmer overens med loven, og vi tvinges til at forholde os til, om forestillingen om et næstekærligt Danmark holder stik. 

Læs hele artiklen her.

2015-09-10 Kristeligt-Dagblad