Iværksætteri

Filosoffen var 28. maj i DR2 Deadline for at drøfte hvorvidt iværksætteri blandt helt unge nu også bare er en god idé. Det førte til en ophedet diskussion med iværksætteren Tommy Ahlers, hvor Anders Fogh Jensen tog det standpunkt at markedsgørelse af de menneskelige relationer ikke entydigt er noget, vi skal bakke op og juble over. Men at virkelysten kan kanaliseres andre steder hen.