Negri og kapitalisme - Empire

Filosoffen om Negri og kapitalisme – Empire.