Kierkegaard

Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller om Søren Kierkegaard som filosof og som psykologen blandt filosofferne – før den moderne psykologi.