Om skam

Filosoffen Anders Fogh Jensen, gennemgår skammens forskellige aspekter med tanker fra filosofien og psykologien. Skyld adskilles fra skam, men det vises også, hvordan skyld kan dække over skam, ligesom skam kan dække over skyld. Det handler også om skam bundet til selvfølelse, til handlinger og til ære, om skammen i den græske og den kristne mytologi og om skammens rolle i Sartres tematisering af den andens blik. Endelig om der kan bygges en etik på det, at man kan skamme sig over for selve sandheden og overfor de menneskelige dyder.