Psykologi og psykoanalyse

LYT

Om spejlet

Om spejlet som funktion og begreb. - Arken 

Om Ødipusmyten

Om ødipusmyten, dens mytologiske og psykoanalytiske aspekter samt om de græske myters betydning for filos... 

Om evidens

Om evidensbegrebets lidt forunderlige idéhistorie. Hvordan evidens har ændret sig fra sandhed til pragmat... 

Om begær

Om begær og begærets historie fra mytologiens Eros over Platon, Spinoza, Nietzsche, Freud og Lacan. - G... 

Om otium og ferie

Om hvad ferie er, hvad otium er og hvorfor der er brug for flere otier. - P1 

Om skam (salon)

Om skammens forskellige aspekter med tanker fra filosofien og psykologien. Skyld adskilles fra skam, men de... 

Om arbejdsformer og stress

Hvorfor stresser folk i dag? Og hvorfor arbejder de så meget? - Radio24syv 

Om familierelationer

Om familierelationer, fravalg af familier og om pragmatiseringen af familierelationerne: nu skal de også g... 

Om det uperfekte

Om det perfekte og det uperfekte i menneskelivet og generelt. - P1 Agenda 

Selvhjælpslitteratur

Om selvhjælpslitteratur, selviskhed og politikkens afløsning af selvhjælp. - Radio24syv 

Ung i 90'erne (i 2012)

Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller om at være ung i 90erne. - Radio24syv 

Om lykke, alkohol og piller

Filosoffen om lykkepiller. - P1 Agenda 

Overvågning og tryghed

Filosoffen om overvågning og tryghed. - Eksistens P1  

Frihed

Om frihed - Apropos P1  

Personlighedstests

Filosoffen om personlighedstest. - P1 Klubværelset 

Kierkegaardsalon 1: Gentagelsen

Om Kierkegaards begreber gentagelse og vexeldrift. Og om zapning og singler. 

Mytologi - orden og kaos

Om orden og kaos. Fra den græske mytologi til moderne traumepsykologi. - P1 Eksistens 

Om depression - Den sorte galde

Anders Fogh Jensen giver sit besyv med omkring hvad depression er. - Den sorte hund 

Fyr din psykolog

Anders Fogh Jensen diskuterer eksistentielle livsvilkår versus psykoterapi. - P1 

Narrative samtaler

Hvad er den gode samtale, og hvad har narrativitet at gøre med det? - P1 

Om bogen Narrative Samtaler

Lene Johansen interviewer Anders Fogh Jensen om bogen Narrative Samtaler.  

Melankoli Podcast

Podcast fra en forelæsning om melankoli: 01.10.2022 

LÆS

Evidens

Interview som omhandler hvordan den moderne begrebsforståelse af evidens påvirker det fagpsykologiske fel... 

Moral og psykologi

Interview med filosof Anders Fogh Jensen om hvad vi skal bruge moral til og hvordan begrebet hænger sammen... 

Aftaler

Om aftaler, og hvorledes pligten til at holde aftaler og pleje sociale bånd er erstattet af lyst og midler... 

Voksenpjæk og aftalekultur

Om tendensen om voksenpjæk og hvorledes den passer ind i projektsamfundet. - ALT for damerne 

Tale der virker. Godt.

Om brugen af talehandlinger til at skabe bedre situationer, relationer og i bedste fald verden. - Modersm... 

Det indelukkede andet - det ud...

Om Foucaults galskabens historie. - Dagbladet Information  

Menneskebilleder

Subjektets selvbilleder - 100 bestemmelser af mennesket på en time. 

Organisation og inderlighed

Om forskellige metaforer for inderlighedsledelse: kærlighed, passion, hyrde, lærer, terapeut. Og hvad de ... 

Foucault og pastoralmagt

En gennemgang af Foucaults identificering af hyrdemagten, pouvoir pastoral. 

Filosofiske samtaler

Om filosofiske samtaler og om at gå til filosof. - BT  

Skuffelseskultur

Om skuffelseskultur og hvorledes individet i højere grad end før anses for værende ansvarlig for sin ege... 

Traumer og arv

Hvis traumer kan gå i arv, hvad betyder et så for etikken? - Kristlig Dagblad 

Kærlighed

Filosoffens brevkasse - Om kærlighed. 

På besøg i psykiatrien

Om struktur og ledelse på en psykiatrisk afdeling. - Psykologi  

Er psykologsamtaler en mirakel...

Om den semantik som psykologien bruger om professionen. JP  

Jeg sætter hellere min lid ti...

Psykologer er blevet svaret på livskriser. - Kristendom.dk 

Anmeldelse af bogen Narrative ...

Femstjernet anmeldelse af Narrative samtaler - Kristeligt-Dagblad 

Om erindring

Om erindring, nuet og Kierkegaard. - Kristeligt-Dagblad