eksistens

LYT

Om tilfældighed

Om hvad tilfældighed er, og om forskellen mellem arbitraritet, kontingens og nødvendighed. - KØS 

Om spejlet

Om spejlet som funktion og begreb. - Arken 

Om filosoffen og filosofien

Filosoffen fortæller om sin filosofiske faglighed og baggrund og sit helt personlige forhold til filosofie... 

Om skabelsen

Om skabelsesmyternes betydning for os mennesker. Samtale med Jens Albinus. - Husets Teater  

Om censur og udvælgelse

Om hvad det vil sige som art, folk, individ eller idé at være udvalgt og bedømt. - Den Frie Udstillingsb... 

Om universets meningsløshed

Filosoffen Anders Fogh Jensen bistår med filosofisk krisehjælp og besvarer spørgsmålet om, hvad man ska... 

Om begær

Om begær og begærets historie fra mytologiens Eros over Platon, Spinoza, Nietzsche, Freud og Lacan. - G... 

Om kunsten at dø

Umberto Eco er død og i den anledning taler George Metz og Anders Fogh Jensen om kunsten at dø. - Radio... 

Om at gå I

Om at gå sig til tanker og gå sig ud af tanker. Hvad det gør ved tanken, ved oplevelsen af rum og især ... 

Om at blive ældre (med stil)

Om hvorvidt man skal blive ældre med Nietzsche eller med Kant, og om hvordan man kan ældes med stil. - P1... 

Om skam (salon)

Om skammens forskellige aspekter med tanker fra filosofien og psykologien. Skyld adskilles fra skam, men de... 

Om tilbageblik - og om forsæt...

Om, at det er vigtigt at se tilbage, når man skal se frem – at forsættet kan være et fortsæt: Hvad so... 

Om afmagt og meningsløshed

Om følelsen af afmagt og forbindelsen til meningsløshed, særligt i vor tid. - P1 Eksistens 

Om længsel (salon)

Om, hvad længsel er og forholder det til nogle af dets nabobegreber: håb, nostalgi, utopi, romantik, mang... 

Om håb

Om hvad håb er, hvad håbets forhold til erfaring, utopi, nostalgi, længsel og andre begreber er, og hvor... 

Nietzsche - for livet

Hvordan bliver man den, man er? Filosoffen læser Nietzsche livsfilosofisk og forsøger at give et svar på... 

Om Kierkegaard

Samtale om Kierkegaard i anledning af bogen Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? - Radio24syv 

Om døden

Foredrag om døden i forbindelse med Mute Comp.Physical Theaters danseforestilling Conspiracy of Spring. 

Mon verden er smuk? (Samtale m...

Forholdet mellem det at tage del i verden og digte den udgør det store samtaleemne for filosof Anders Fogh... 

Om arbejde og lykke

Om skattereformen har nogen indflydelse på menneskets lykke, og særligt hvordan mere arbejde påvirker vo... 

Om kedsomhed

Om at kede sig ud af krisen. - P1 Agenda 

Om anerkendelse

Filosoffen om anderkendelse, begrebet, brugen og betydningen. - Eksistens P1 

Skæbne

Om skæbne. - Agenda P1 

Frihed

Om frihed - Apropos P1  

Påskerefleksioner

Filosoffen reflekterer over påsken. - P1 Tro og eksistens 

Om broer og overgange

Om broer og overgange. Der er broen mellem den klassiske musik og filosofien, som krydses og undersøges. D... 

Kierkegaardsalon 3: Fortvivlelse

Om Kierkegaards begreb om fortvivlelse. Om at ville sig selv eller ikke ville sig selv. Om dæmoni, om muli... 

Kierkegaardsalon 4: Angst

Om Kierkegaards begreb om angst. Om ikke længere at være i sikkerhed. Om tre angstformer. Om angst i dag. 

Kierkegaardsalon 5: Kærlighed

Om Kierkegaards begreb om kærlighed, om valget, om forkærlighed, om næstekærlighed og om at tro på kæ... 

Kierkegaardsalon 2: Stadier og...

Om Kierkegaards syn på forskellige tilgange til livet, livsformer, kaldet stadier. 

Kierkegaardsalon 1: Gentagelsen

Om Kierkegaards begreber gentagelse og vexeldrift. Og om zapning og singler. 

Kierkegaardsalon 6: Mulighed o...

Om mulighed og nødvendighed i logik, i filosofihistorien, bl.a. Hegel, men først og fremmest hos Kierkega... 

Om eftertænksomhed

Filosof Anders Fogh Jensen forsvarer i denne udsendelse begreber såsom eftertænksomhed, besindighed og t�... 

Om pseudoarbejde - fra et filo...

Filosoffen om pseudoarbejde og sin egen vej i karrierelivet. - Lyden af et bedre liv 

Om depression - Den sorte galde

Anders Fogh Jensen giver sit besyv med omkring hvad depression er. - Den sorte hund 

Er verden fantastisk?

Anders Fogh Jensen reflekterer over, hvorvidt verden er fantastisk. - Supertanker 

Om ressentiment

Forelæsning om Nietzsches udlægning af ressentiment. - Dannelsesrejser  

Narrative samtaler

Hvad er den gode samtale, og hvad har narrativitet at gøre med det? - P1 

Melankoli Podcast

Podcast fra en forelæsning om melankoli: 01.10.2022 

Universalitetens trøst Podcast

Denne episode er et afskedsforedrag til hospitalspræst Christian Busch, da han gik på pension i maj 2022.... 

Identitetspolitik podcast

Denne episode om identitetspolitik er et oplæg holdt af Anders Fogh Jensen i Danske Kirkers Råd. 

Samtale om døden podcast

Samtaler om døden med Christian Busch - podcast 2022.11.16 

Om skikke og uskikke

Denne episode handler om skikke; hvad der er en god og dårlig skik.  

Udvalgt eller skæbnen podcast

En podcast om skæbne, tilfældighed og det at være udvalgt  

Hvad er et menneske

Podcast om det at være menneske 

Partidannelse - Filosofisk Fol...

Podcast fra Filosofisk Folkeparti af Tue Enevoldsen - Afsnit 2: Partidannelse m. Anders Fogh Jensen 

SE

Om besindighed (kardinaldyder ...

At være besindig er det modsatte af at være afsindig. Det er det mosatte af hastværk, panik eller enøje... 

Om længsel (salon)

Om længslens aspekter. Om forholdet til nabobegreber som håb, nostalgi, utopi, drømme, romantik og om, h... 

Kierkegaard, fortvivlelse og t...

Om Kierkegaards begreb om fortvivlelse, om Kierkegaards forestillinger om autenticitet og der diskuteres, h... 

Nietzsche - for livet

Filosoffen Anders Fogh Jensen læser Nietzsche livsfilosofisk og forsøger at give et svar på spørgsmåle... 

Luther (DRK)

Filosoffen fortæller om Luther, hans forhold til katolicismen, Bibelen, Paulus og menneskets forudbestemme... 

Kierkegaard og fortvivlelse

Om Kierkegaards begreb om fortvivlelse om og mulighed, nødvendighed, endelighed, timelighed, uendelighed o... 

Skæbne (DR2)

Hvad er skæbne? Nødvendighed, tilfældighed og sammenhæng. - DR 2 

Kierkegaard som filosof og psy...

Om Søren Kierkegaard som filosof og som psykologen blandt filosofferne – før den moderne psykologi. 

Balladen i Buenos Aires

Filosoffen er taget til Buenos Aires for at komme tættere på kedsomheden.  

Salon 2: Stadier og livsformer

Om Kierkegaards syn på tilgange til livet og verden, livsformer, kaldet stadier. Om spidseborgerlighed, æ... 

Salon 3: Fortvivlelse

Om Kierkegaards begreb fortvivlelse. Om at ville være sig selv eller ikke ville være sig selv. Om mulighe... 

Samtale med Kaspar Bonnén

Kaspar Bonnén og Anders Fogh Jensen taler om meningen med livet på Brøndby Stadion. - DR 2 

Samtale med Jens Albinus

Skuespilleren Jens Albinus og filosoffen Anders Fogh Jensen taler om meningen med livet, maskulinitet, skæ... 

Om spejlet

Om spejlet som funktion og begreb. - Arken 

LÆS

Døden og ritualer

Interview om døden og hvilken betydning riter har i forhold til at skabe mening og retning for menneskeliv... 

Nietzsche

Om Nietzsche, nihilisme mening og meget mere. 

Den kedeligste borddame

Studievejlederne fortæller, at de unge ikke længere vælger studie efter deres drømme, men vælger strat... 

Projektsystemet

Om sociale teknologier. - Sociologkongres, RUC 

Hvordan skal jeg leve mit liv,...

 

Filosofiske samtaler

Om filosofiske samtaler og om at gå til filosof. - BT  

Tilfældighed

Om hvad tilfældighed er. Tale som blandet andet kommer ind på forskellen mellem arbitraritet, kontingens ... 

Om skæbnen og døden

Artikel om skæbne og døden. - Kristeligt-Dagblad 

Om innovations- og socialiseri...

Artikel som omhandler projektsamfundets krav om evindelig innovation og socialisering. - Kristeligt-Dagblad 

Handlinger

Filosoffens brevkasse - om handlinger. 

Lykken, gu' vil jeg ej

Filosoffens brevkasse - om det gode liv. 

Eksistens

Filosoffens brevkasse - om eksistens. 

Tanken rettet mod noget

Filosoffens brevkasse - om tanken som er rettet mod noget 

Konflikt

Filosoffens brevkasse - Om konflikt 

Jeg, ego, selv

Filosoffens brevkasse - om jeget, egoet og selvet. 

Krop, sind, ånd

Filosoffens brevkasse - om krop, sind, ånd 

Ligegyldighed

Filosoffens brevkasse - om ligegyldighed. 

Hav på Titan

Filosoffens brevkasse - Om universet og eksistens. 

Disruption

 

Markedsgørelsen af kedsomhed

Artiklen udforsker hvad det gør ved mennesket at teknologien efterhånden har udryddet kedsomhed og pauser... 

Død, liv og aldring

Om moderne menneskers forhold til døden.- Politiken 

Om pauser

Om pauser og hvorfor vi har brug for dem. - Folkebladet 

Samtalesaloner

Om samtalesaloners popularitet og bidrag med mening. - Politiken 

Hvordan skal jeg leve mit liv,...

Om bogen 'Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?' - Kristeligt-Dagblad 

Selvhjælp er selvisk

Om hvorledes selvhjælpslitteraturen opfordrer til selviskhed i stedet for strukturel kritik.- Information 

Fritid

Artiklen handler om hvorledes begrebet om fritid er ved at være ikke-eksisterende i projektsamfundet.- Hø... 

Nærvær

Om nærværets natur. -Kulturo 

Om Dannelsesrejser

Om det at dykke ned i litteraturhistorien på Dannelsesrejse. - Lokalavisen Amager 

Andet interview i serien om Da...

Anden del af interviewrækken med dannelsesrejsedeltagere. -JP 

Tredje interview i serien om D...

Tredje del af interviewrækken med dannelsesrejsedeltagere. -JP 

Fjerde interview i serien om D...

Fjerde del af interviewrækken med dannelsesrejsedeltagere. - JP 

Depression og litteratur

Om litteraturens lise i forhold til depression og meningsløshed. - DR 

Om tilfredshed og lykke

Om værdien af at beskæftige sig med tilfredshed fremfor lykke. - JP 

Om at være i 40'erne

 

Ateismen har aldrig slået rod...

Interview om ateismen i Danmark. - Kristeligt-Dagblad 

Filosofisk konfirmation

Om Filosoffens nye tiltag, filosofisk konfirmation.- Kristeligt-Dagblad 

Jeg sætter hellere min lid ti...

Psykologer er blevet svaret på livskriser. - Kristendom.dk 

Indsigt i 40'erne

Artikel om 40'erne - Jyllands-Posten 

Håb i en krisetid

Interview om håb i krisetid 

Det menneskelige liv

En artikel om hvor langt man må gå i formidlingen, og om at folk under 50 i stigende grad vil have 'for m... 

Arbejde som religion

En artikel om nutidens arbejdskultur