om familierelationer

Filosoffen Anders Fogh Jensen fortæller om familierelationer, diskuterer fravalg af familier og taler om hvorfor nogle virkninger af individuel terapi kan være, at den enkelte anspores til at bryde brånd. Og endelig om pragmatiseringen af familierelationerne: nu skal de også give én noget, ellers kan de tages op til revision.