Identitetspolitik

“Med Karl Marx blev vi kritiske over for den objektivisering af os som mennesker som
kapitalen forudsætter. Med Michel Foucault blev vi så kritiske over for den subjektivisering
som skaber rammerne for hvilke subjekter der kan findes i det moderne samfund. Sådan
optegner Anders Fogh Jensen identitetspolitikkens idéhistorie op i samtale med Martin
Krasnik.