Gentagelsen

Om begreberne gentagelse og vexeldrift og om zapning og singler.