Onlineforedrag om videnskabsteori

På fageksperter.dk kan du få adgang til Anders Fogh Jensens fire foredrag om videnskabsteori.

Foredragsrækken henvender sig til dig, der skal skrive opgave, studerer eller blot interesserer sig for videnskabsteori i al almindelighed. Få adgang her.

1/4 Verdens firfoldighed

I dette foredrag gennemgår filosof Anders Fogh Jensen hvordan der er præcis fire lige gyldige perspektiver på ethvert fænomen. Han indplacerer de forkellige videnskabelige retninger og skoler, deres metoder og sandhedsbegreber.

Du får i foredraget et overblik over videnskabsteori

Du lærer om perspektivers lige gyldighed og hvorfor perspektiver ikke er ligegyldige

Du får begreber til dit metodeafsnit

Du får en model til overblik over videnskabsteorien

Du lærer hvad reduktionismer er

2/4 Tanken i blikket

Foredraget "Tanken i blikket" handler om, hvordan man aldrig blot observerer, men altid observerer med en teori. Man har altid en idé om, hvad man leder efter, der afgør, hvor man ser, dvs. henter empiri, og hvordan man ser. Med andre ord, man har altid en tanke i blikket.Videoforedraget er relevant for alle, der interesserer sig for filosofi og i særdeleshed for alle, der skal aflevere en opgave, der kræver nogle videnskabsteoretiske refleksioner. I foredraget følges denne tankes opkomst i fransk epistemologi fra forrige århundredeskifte, igennem 1940ernes og 1950ernes franske videnskabshistorie og frem til dens udløbere i Poppers falsifikationisme og særligt Kuhns paradigmeteori.

Du får en gennemgang af de væsentligste videnskabsteoretiske retninger for naturvidenskab og socialvidenskab

Du får begreber til dit metodeafsnit

Du lærer hvilke problemer der kan være ved observationer

Du lærer om begreber og teoriers rolle i observationer

Du lærer om, hvad metaforer betyder for videnskab

 

3/4 Forklaring, Fortolkning og Forståelse

I dette foredrag gennemgår filosof Anders Fogh Jensen grundlæggende principper for fortolkning og forståelse. Det handler blandt andet om hvorfor fordomme ikke bare er dårlige, hvordan forståelse også nogle gange kan være en forklaring og hvorfor det kan være godt at sove på noget. Du hører om såvel den klassiske som den moderne hermeneutik. Du får begreber til dit metodeafsnit. Du lærer om forståelseshorisonter. Du får et sandhedsbegreb der kan modsvare naturvidenskabens. Du får forklaret hvorfor og hvordan forståelse og fortolkning er et menneskeligt vilkår.

 

4/4 Moral og Etik

Moral og etik bliver ofte temaer i videnskabsteoretiske og metodiske diskussioner. I dette foredrag gennemgår filosof Anders Fogh Jensen forskellen på moral og etik når disse begreber defineres. I foredraget udsondres det mulige, det lovlige, det moralske og det etiske fra hinanden og bliver bundet sammen med de øvrige foredrag og virkelighedens firfoldighed. Du hører også om, hvorfor etik handler om at udfolde sig. Du får styr på forskellen mellem moral og etik. Du får begreber til dit metodeafsnit. Du får styr på forskellen mellem legitimitet og legalitet. Du får forklaret hvad dyd er, og hvorfor det er relevant for etik. Du får bundet moral og etik til at hænge sammen med de videnskabelige felter i de øvrige foredrag.