Tale der virker

At tale anderledes kan ændre både den nære og den store verden. Her begynder vi med de små episoder. I foredraget lærer vi, hvad vi kan blive opmærksomme på, og hvordan de ord vi siger, ikke bare svarer
på noget, men handler på forskellige måder i verden. For at handle ved at tale er noget vi hele tiden gør. Vi lærer også, hvordan vi ved at trykke på pauseknappen og tænke os om kan forandre de hverdagssituationer, vi er i. Alt for ofte reagerer vi umiddelbart på det, der bliver til os i stedet for at tale med henblik på det, vi gerne vil skabe. Når vi nu ikke kan undgå at handle igennem talen, kan vi med fordel øve os i at gøre det bedre. Foredraget kan med fordel udvides til en halv eller en hel dag for at øve evnen til at skabe en bedre stemning såvel på arbejdspladsen eller i det offentlige rum, som i hjemmet.