Rekruttering og fastholdelse i projektsamfundet

 

For stadig flere offentlige og private arbejdspladser er manglen på arbejdskraft et problem. Skoler, hospitaler og daginstitutioner, men også private arbejdspladser som restauranter, IT-virksomheder og alskens andre brancher, oplever, at gode medarbejdere skifter job, og at de har svært ved at rekruttere nye kompetente medarbejdere. Derfor er fastholdelse og rekruttering et højst aktuelt tema, i særdeleshed når man skuer mod de yngre generationer og undrer sig over, hvordan man rekrutterer og fastholder dem.

I dette foredrag vil filosof Anders Fogh Jensen give jer nye begreber til at forstå problematikken og til at forstå, hvilke præferencer, der får unge til at komme, skifte eller blive.

Ofte udråber selvbestaltede fremtidsforskere ungdommen til at være radikalt anderledes og stille meget store krav om mening, værdi og fleksibilitet.

Anders Fogh Jensen mener dog ikke, at mennesket ændrer sig så hurtigt, men at det i stedet er en ændret social virkelighed, der er blevet etableret gradvist i løbet af de sidste 40 år, som unge navigerer ganske rationelt efter. Nøgleordene i denne kontekst er ubestemthed og midlertidighed, og følgerne af disse er ganske rationelle: overbooking, en uvished omkring fremtiden og deraf følgende frygt for at lukke muligheder samt bekymring for at gå glip af noget givende (FOMO), når de ser andre bevæge sig rundt i verden.

Med baggrund i sin forskning, sin ph.d.-afhandling og sine bøger Projektmennesket og Projektsamfundet vil Anders Fogh Jensen i dette foredrag give sine bud på, hvad der er på spil, og hvordan man kan imødekomme disse bekymringer, så man både kan tiltrække nye medarbejdere og give dem lyst til at blive.

Login for at se foredragsvideo

Det sagde andre: 

Du bidrog med stof til eftertanke og vi kunne trække fine tråde
mellem dit og de efterfølgende oplæg.
Det var en rigtig god oplevelse. - Herlev Hospital