Resonans: Når verden tiltaler os

Resonans er alle steder. Med dette foredrag får du alt det vigtige forklaret, så du ser verden igennem resonansbegrebet.

Undertiden taler man om, at verden er blevet os fremmed. At vi er blevet fremmed overfor os selv og hinanden og at tingene og naturen er blevet stumme. Sådan er det imidlertid langt fra altid. Kontinuerligt kan vi have relationer, der tiltaler os. Momentant kan vi have fornemmelse af at verden svarer os, når vi kaster noget ud i den. Med udgangspunkt i den tyske sociolog Hartmuth Rosas stærke begreb om
_resonans_ som et modsvar til både acceleration og fremmedgørelse vil Filosoffen Anders Fogh Jensen vise, hvordan såvel den sociale verden, den materielle verden, naturen som den indre verden både spørger og svarer. Det er ikke spor mystisk det er dagligdags erfaringer. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det er, der skal til for at vi kan høre og svare disse verdener. Og hvilke fælder der kan lure i længslen efter resonans, såsom charterturens bestilte resonans eller enighedens ekkokamre. Alt dette vil Anders Fogh Jensen give sine bud på i et lidt forståeligt sprog og med masser af gode eksempler.