Etik og moral

Etik og moral bruges i daglig tale i flæng om de dilemmaer vi alle sammen står i. Men hvad er moral og hvad er etik? Dette foredrag vil afklare begreber og lægge op til øvelser omkring dagligdags dilemmaer på et mere klart formuleret grundlag. Det handler blandt andet om at adskille det mulige og det umulige fra det legale og det illegale og igen adskille det fra det legitime og det illegitime for at kunne diskutere, hvad der er moralsk at gøre. Og så er der etikken. Herom har filosofferne sagt mangt og meget, men de gamle grækeres begreb om dyd et oplagt at tænke med. Anders Fogh Jensen vil i foredraget nærme sig en forståelse af etikkens
væsen med eksempler fra den konkrete hverdag for at give jer en bedre forståelse for de dilemmaer og problemstillinger, som pågår jer i dagligdagen.