Narrative samtaler

 

 

 

Hans Reitzels Forlag, København 2020

1. udgave, 1. oplag, Anders Fogh Jensen

 

 

Narrative samtaler - Forklaringer fra maskinrummet

Bogen forklarer den narrative samtale både indefra og udefra. Indefra er bogen en lærebog i narrative samtaler, der tager dig med ind i det narrative univers og giver dig mulighed for at øve og lære de narrative greb og den narrative ånd i en samtale. Bogen giver ikke bare anvisninger til et hvordan, men forklarer også, hvorfor spørgsmål stilles på denne måde og i denne rækkefølge. Bogen hjælper såvel den nye som den erfarne narrative terapeut, leder eller konsulent ved at eksplicitere, hvad det er for usagte regler og vurderingskriterier, der huserer i det narrative univers.Som den første bog anskuer og forklarer den også narrative samtaler udefra, idet den viser den narrative samtales historiske opkomst, hvad det er for kampe, der kæmpes, og værdier, der værnes om, den ekspliciterer det tabuiserede, og den sætter lys på store begreber som sandhed, viden, virkelighed, fortælling og pædagogik og reparerer disse med den filosofiske svensknøgle. Den forklarer endda, hvorfor den narrative samtale slet ikke er narrativ, og hvad den så er.Anders Fogh Jensen tilbyder i bogen en ny samtidsdiagnose, der ender ud i et originalt bud på en ny og restaureret terapi. Bogen er både en rejse igennem det narrative univers, dets tabubelagte minerede dale og dets opløftende højdedrag og et kort over de narrative landskaber samt en guide til den narrative kultur og det narrative sprog.

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

DEL I: HVAD ER NARRATIVE SAMTALER?
Det narratives herkomst, tilfældigheder og egentligheder
1. Hvad er narrative samtaler? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Om samtaler med en anden, om hvad narrative samtaler er, om
den narrative indstilling, om hvorfor det narrative må reddes
ved en udredning, og om denne bogs indhold og opbygning
2. Talekurens historie — Hvordan den narrative samtale
blev til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Om den terapeutiske samtales fødsel og bevægelse fra
psykoanalyse over den systemiske terapi og dens faser til det
narratives frembrud
3. Hvorfor det narrative ikke er narrativt — men alligevel
kaldes det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Om organisering af liv, om fortællinger, om
virkelighedsbeskrivelser i og uden for fortællinger, om
narratologi, og hvordan det kom dertil, at denne samtaleform
blev kaldt narrativ
4. Den dobbelte sandhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Om sandheds-, magt- og institutionskritik fra Foucault til
White, om at værne om det særlige og om, hvordan den afviste
sandhed vender tilbage i samtalen i en ny form
DEL II: HVORDAN ER NARRATIVE SAMTALER?
Heuristikker, forklaringer, udredninger og masser af eksempler
5. Samtaler om hændelser og betydninger . . . . . . . . . . . . . 133
Om handlinger og betydninger, om at få fat på livet, om to
energier i samtalen og om fortolkning
6. Klassiske narrative samtalegreb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Om at holde ud, om eksternalisering, om positionskort, om
det imellem spørgsmålene, om unikke hændelser, om det
fraværende, men implicitte, og om aktørskab
7. Samtale som pædagogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Om hvordan samtalen anskues som pædagogik, om en
antipædagogisk tilgang og en tilgang med antiekspertise, om
decentrering, om de moralske principper for de narrative,
om de pædagogiske forudsætninger for det narrative, om
stilladsering og om at stille spørgsmål til det helt store
8. Fællesskabsfølelsesdannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
ceremonier og bevidning og om hverdagsbevidning
DEL III: HVORDAN KAN NARRATIVE SAMTALER BLIVE?
Udbredelse til andre domæner, vores samtid og et nyt
restaureret maskinrum
9. Kolonisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Om den narrative samtales udbredelse og anvendelse
i supervision, ledelse, konsulentarbejde, pædagogik,
undervisning, socialt arbejde, ældrepleje, forskning,
journalistik og i hverdagen
10. Nye normer — en samtidsdiagnose . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Deleuze, om det postdisciplinære samfund og dets nye normer
og om psykisk bulimi, selvødelæggelse, amorfe karakterer og
det orgie, vi lever i
11. Det ombyggede maskinrum — nye narrative
samtaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om forslag til, hvordan det narrative kan se ud, efter
at begreberne er blev restaurerede, om udrensninger af
forplumringer i samtalerummet, om persistens og om den store
omrokering til værdisamtaler og etik
Om forfatteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Udvidet indholdsfortegnelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361