Mellem ting - Foucaults filosofi

 

Anders Fogh Jensen: Mellem ting. Foucaults filosofi.

352 sider.

Frederiksberg: Det lille forlag, 2005.

Isbn: 87-91220-26-2

Yderligere information

 

INDHOLD

Indledning

1 Foucaults grammatik
Sandhed
En grammatik for det sociale
Begreber
Tematikker

2 Tanken i blikket. Den historiske epistemologi
Det givne er ikke givet
Den historiske epistemologis forhistorie
Den historiske epistemologi
De videnskabelige rationaliteters transformationshistorier

3 Det sigelige og det synlige
Rum
Sprogets omnipræsens
Historien
Tingenes orden
Struktur
Styring af talen
De epistemologiske rums transformationshistorie

4 Det synlige og det sygelige
Det normale og det patologiske
Sygdom
Galskab og sindssyge
Litteratur
Seksualitet og psykologi
Magt
Det syges transformationshistorie

5 Styresystemer
Ledelsesrationaliteter
Selvledelsesdispositiver
Det pastorale dispositiv
Statsledelse og retsdispositiver
Biopolitisk dispositiver
Disciplindispositivet
Sikkerhedsdispositivet
Liberalisme: sikkerhedsdispositiv og økonomisk dispositiv
Gouvernementalitet i dag
Styresystemer

6 Kritikkens fødsel
Det tilrettelagte menneske
Kritik
Frihed
Mellem ting 

Oversigt: Tanke- og styresystemernes historie

Bibliografi
Navneliste
Index