Om tro og terror

Filosoffen Anders Fogh Jensen diskuterer med præst Sørine Godtfredsen og psykolog Joel Cyril Bouklis, hvad vi skal mene om, at folk beder oven på terroraktioner. Om der er tale om en religiøs praksis eller om der snarere er tale om en besindelse på egen lidenhed og ydmyghed i forhold til de tilfældigheder og voldsomheder, der kan overgå livet.