Filosoffen Anders Fogh Jensen og præst Flemming Pless diskuterer de politiske fristelser oven på terrorangrebet på Charlie Hebdo i januar 2015. Anders Fogh Jensen henleder bl.a. opmærksomheden på det mytiske i begivenheden og på menneskers længsel efter at kæmpe for noget, der er større.