Foucault - tankesystemer

Filosoffen Anders Fogh Jensen gennemgår her nogle af hovedtrækkene i Michel Foucaults (1926-84) filosofi. Han viser, at tankesystemernes og styresystemernes historie for Foucault er en og samme historie, nemlig historien om, hvordan man tænker, og hvordan man tænker styring. Han viser, at Foucault forlænger både Kant og Nietzsche i en historie om hvordan videnskabernes og tænkningens kategorier ændrer sig over tid, og hvordan viden bygget på tidens kategorier også altid er infiltreret med magt. Det er en forklaring af hvordan disciplineringen virker, og slutteligt også et bud på, hvori det postdisciplinære samfund kan forstås som et projektsamfund.