system

LÆS

Sænk aldrig farten

Om projektsamfundet og det accelererede samfund. - Weekendavisen 

Om strukturalismen

Om strukturalismens arbejdsfelt: De humane videnskaber og deres genstandsfelt. 

Saussure

Læsning af Saussure.  

The projectification of everyt...

This award winning article explores how projects have become omnipresent not only in the economy but also i... 

Styringsrationaliteter

Filosoffens brevkasse - om styringsrationaliteter. 

Livslang læring

Filosoffens brevkasse - om livslang læring 

Ideologi

Filosoffens brevkasse - om ideologi. 

Disciplinering i konkurrencest...

Filosoffens brevkasse - om disciplinering i konkurrencestatens projektsamfund. 

Er systemtænkning filosofi?

Filosoffens brevkasse - om systemtænkning og filosofi. 

Pastoralmagt og selvteknikker

Filosoffens brevkasse - om pastoralmagt og selvteknikker. 

Diskurs

Filosoffens brevkasse - om diskurs. 

Krise - begreb og historie

Filosoffens brevkasse - Om krise.  

Dekonstruktion

Filosoffens brevkasse - Om dekonstruktion. 

Disruption

 

Om ferie og selvudbytning

Filosoffen taler om danskernes forhold til ferie og den stigende tendens til at tage arbejdet med på ferie... 

Epi-demos

Denne artikel udforsker epidemiernes betydning for social organisering. - Turbulens 

Projektmennesket brænder ud

Artiklen undersøger de psykologiske og eksistentielle konsekvenser som projektsamfundet medfører. - Jobin... 

Krisebevidsthed og oprør

Artiklen undersøger det udeblevne oprør - Dagbladet Information. 

Præstationskultur og nylibera...

Artiklen undersøger sammenhængen mellem præstationskulturen og nyliberalismen. - BT 

Kapitalismekritik

Artiklen undersøger Anders Fogh Jensens kapitalismekritik.- Aktivisten 

Lighed

Om hvorfor lighed er vigtigt i et samfund. - Politiken 

Politikerlede

Filosoffen kaster et blik på politikerlede.- JP 

Industriromantik

Om industriromantik.-Avisen.dk