system

LÆS

Sænk aldrig farten

Om projektsamfundet og det accelererede samfund. - Weekendavisen 

Om strukturalismen

Om strukturalismens arbejdsfelt: De humane videnskaber og deres genstandsfelt. 

Saussure

Læsning af Saussure.  

Styringsrationaliteter

Filosoffens brevkasse - om styringsrationaliteter. 

Livslang læring

Filosoffens brevkasse - om livslang læring 

Ideologi

Filosoffens brevkasse - om ideologi. 

Disciplinering i konkurrencest...

Filosoffens brevkasse - om disciplinering i konkurrencestatens projektsamfund. 

Er systemtænkning filosofi?

Filosoffens brevkasse - om systemtænkning og filosofi. 

Pastoralmagt og selvteknikker

Filosoffens brevkasse - om pastoralmagt og selvteknikker. 

Diskurs

Filosoffens brevkasse - om diskurs. 

Krise - begreb og historie

Filosoffens brevkasse - Om krise.  

Dekonstruktion

Filosoffens brevkasse - Om dekonstruktion. 

Disruption

 

Om ferie og selvudbytning

Filosoffen taler om danskernes forhold til ferie og den stigende tendens til at tage arbejdet med på ferie... 

Epi-demos

Denne artikel udforsker epidemiernes betydning for social organisering. - Turbulens 

Projektmennesket brænder ud

Artiklen undersøger de psykologiske og eksistentielle konsekvenser som projektsamfundet medfører. - Jobin... 

Krisebevidsthed og oprør

Artiklen undersøger det udeblevne oprør - Dagbladet Information. 

Præstationskultur og nylibera...

Artiklen undersøger sammenhængen mellem præstationskulturen og nyliberalismen. - BT 

Kapitalismekritik

Artiklen undersøger Anders Fogh Jensens kapitalismekritik.- Aktivisten 

Lighed

Om hvorfor lighed er vigtigt i et samfund. - Politiken