Styring og ledelse

LÆS

Politikerne må fortælle os o...

Om politik og drømme - Ugebladet A4 

Kritikkens fødsel

Om kritikkens historie og former - Turbulens 

Krisens styresystem

Om krisebegrebet og undtagelsestilstandserklæringen, og hvad de bliver brugt til. Og om terror og netværk... 

Forandringsfortællinger

Om forandringsfortællinger i den vestlige kultur og i nutiden i særdeleshed. - Universitetsavisen, Købe... 

Befrielsens styresystem

Om hvorledes man leder og styrer mennesker gennem frihedsudøvelse og befrielsesforestillinger. - Antologi... 

Projektsamfundet

Ph.D.forsvar v. Anders Fogh Jensen - Københavns Universitet  

Human Resource Managements his...

Historien fra Human Resource Managements fødsel til forandringsledelse. 

Foucault: Gouvernementalité

En gennemgang af Foucaults begreb 'Gouvernmentalité', gouvermentalitet eller på angelsaksisk: governmenta... 

Foucault: Subjekt og magt

Læsning af Foucault: Subjekt og magt.  

Bourdieu om globalisering

Læsning af Bourdieus opfattelse af globalisering. 

Epi-demos

 

Mellem ting. Foucaults filosofi

 

Styringsrationaliteter (og pro...

 

Burkapolitik og biopolitik

Filosoffens brevkasse - om burkapolitik og biopolitik. 

Arkitektur og governmentality

Filosoffens brevkasse - om arkitektur og governmentality.  

Disciplin og kontrol

Filosoffens brevkasse - om disciplin og kontrol 

Biomagt, pastoralmagt og disci...

Filosoffens brevkasse - om biomagt, pastoralmagt og disciplinære teknikker. 

Empowerment

Filosoffens brevkasse - om empowerment 

Styringsrationaliteter

Filosoffens brevkasse - om styringsrationaliteter. 

Livslang læring

Filosoffens brevkasse - om livslang læring 

Disciplinering i konkurrencest...

Filosoffens brevkasse - om disciplinering i konkurrencestatens projektsamfund. 

Dispositiv og praksisregime og...

Filosoffens brevkasse - om praksisregimet og social teknologi.  

Liberalisme

Filosoffens brevkasse - om liberalisme 

Sikkerhedsdispositiv

Filosoffens brevkasse - om sikkerhedsdispositiv 

Beslutninger i sundhedssystemet

Filosoffens brevkasse - beslutninger i sundhedssystemet. 

Disciplinering

Filosoffens brevkasse - Om disciplinering. 

Kontrolsamfund

Filosoffens brevkasse - Om kontrolsamfundet. 

Om ferie og selvudbytning

Filosoffen taler om danskernes forhold til ferie og den stigende tendens til at tage arbejdet med på ferie... 

Epi-demos

Denne artikel udforsker epidemiernes betydning for social organisering. - Turbulens 

Politikeres moral

Artiklen undersøger hvorvidt politikere bør have et stærkere moralsk kompas end almindelige borgere - Et... 

Præstationskultur og nylibera...

Artiklen undersøger sammenhængen mellem præstationskulturen og nyliberalismen. - BT 

Lederuddannelser

Om de korte lederuddannelsers popularitet. - Kommunen 

Prop i livsglæden

Om hvorvidt staten skal blande sig i borgernes alkoholvaner. - Politiken