Styring og ledelse

LÆS

Politikerne må fortælle os o...

Om politik og drømme - Ugebladet A4 

Kritikkens fødsel

Om kritikkens historie og former - Turbulens 

Krisens styresystem

Om krisebegrebet og undtagelsestilstandserklæringen, og hvad de bliver brugt til. Og om terror og netværk... 

Forandringsfortællinger

Om forandringsfortællinger i den vestlige kultur og i nutiden i særdeleshed. - Universitetsavisen, Købe... 

Befrielsens styresystem

Om hvorledes man leder og styrer mennesker gennem frihedsudøvelse og befrielsesforestillinger. - Antologi... 

Projektsamfundet

Ph.D.forsvar v. Anders Fogh Jensen - Københavns Universitet  

Human Resource Managements his...

Historien fra Human Resource Managements fødsel til forandringsledelse. 

Foucault: Gouvernementalité

En gennemgang af Foucaults begreb 'Gouvernmentalité', gouvermentalitet eller på angelsaksisk: governmenta... 

Foucault: Subjekt og magt

Læsning af Foucault: Subjekt og magt.  

Bourdieu om globalisering

Læsning af Bourdieus opfattelse af globalisering. 

Epi-demos

 

Mellem ting. Foucaults filosofi

 

Styringsrationaliteter (og pro...

 

The projectification of everyt...

This award winning article explores how projects have become omnipresent not only in the economy but also i... 

Burkapolitik og biopolitik

Filosoffens brevkasse - om burkapolitik og biopolitik. 

Arkitektur og governmentality

Filosoffens brevkasse - om arkitektur og governmentality.  

Disciplin og kontrol

Filosoffens brevkasse - om disciplin og kontrol 

Biomagt, pastoralmagt og disci...

Filosoffens brevkasse - om biomagt, pastoralmagt og disciplinære teknikker. 

Empowerment

Filosoffens brevkasse - om empowerment 

Styringsrationaliteter

Filosoffens brevkasse - om styringsrationaliteter. 

Livslang læring

Filosoffens brevkasse - om livslang læring 

Disciplinering i konkurrencest...

Filosoffens brevkasse - om disciplinering i konkurrencestatens projektsamfund. 

Dispositiv og praksisregime og...

Filosoffens brevkasse - om praksisregimet og social teknologi.  

Liberalisme

Filosoffens brevkasse - om liberalisme 

Sikkerhedsdispositiv

Filosoffens brevkasse - om sikkerhedsdispositiv 

Beslutninger i sundhedssystemet

Filosoffens brevkasse - beslutninger i sundhedssystemet. 

Disciplinering

Filosoffens brevkasse - Om disciplinering. 

Kontrolsamfund

Filosoffens brevkasse - Om kontrolsamfundet. 

Om ferie og selvudbytning

Filosoffen taler om danskernes forhold til ferie og den stigende tendens til at tage arbejdet med på ferie... 

Epi-demos

Denne artikel udforsker epidemiernes betydning for social organisering. - Turbulens 

Politikeres moral

Artiklen undersøger hvorvidt politikere bør have et stærkere moralsk kompas end almindelige borgere - Et... 

Præstationskultur og nylibera...

Artiklen undersøger sammenhængen mellem præstationskulturen og nyliberalismen. - BT 

Lederuddannelser

Om de korte lederuddannelsers popularitet. - Kommunen 

Prop i livsglæden

Om hvorvidt staten skal blande sig i borgernes alkoholvaner. - Politiken 

Om det moderne arbejdsmarked

Filosoffen om det moderne arbejdsmarked. - Dansk HR