Tålekraft (Spinoza) - Eksistenskursus - Dag 1

23.11.2017 - 09:00

Tålekraft (Baruch de Spinoza) - kurset ‘Eksistens' sammen med Vibe Strøier

1. dag – 23.november 2017

Sted: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg

Tema: Tålekraft

Filosof:  Baruch de Spinoza.

Den hollandske filosof, Baruch de Spinoza skrev i det 17. årh. en traktat om, hvordan det hele hang sammen og kaldte den Etikken. Det er en lære om, hvordan det værende virker. Vi ser på, hvad dette at tænke alt som kroppe, der sætter sig sammen og adskiller sig har at tilbyde os, der gerne vil leve gode liv i dag.

Nøglespørgsmål bliver: Hvad er en ”krop” og hvad er den i stand til? Hvad nedbryder en og hvad gør en stærkere?

Psykolog: Emmy Van Deurzen

Den engelske professor i Psykologi Emmy Van Deurzen er mere optaget af at yde den måde hendes klienter lever på retfærdighed end at fjerne specifikke problemer eller fokusere på særlige symptomer.

Emmy van Deurzen har som en af sine virksomme arbejdsmetoder udviklet hvad hun kalder ”De fire eksistensdimensioner” som er en undersøgelse af fire forskellige, men indbyrdes afhængige og forbundne dimensioner af den menneskelige tilværelse: Den fysiske, sociale, personlige og åndelige.

Nøglespørgsmål bliver: Hvilken betydning har de forskellige eksistens-dimensioner for vores konkrete levede liv?

 Tilmeld dig kurset her.