Om dannelse og gymnasiereformen

30.12.2017 - 09:00

Filosoffen taler om dannelse i forhold til gymnasiereformen i Uddannelsesministeriet.