Hvordan bliver man den, man er? (Nietzsche) - Eksistenskursus - Dag 3

31.01.2018 - 09:00

Hvordan bliver man den, man er? (Nietzsche) - kurset ‘Eksistens' sammen med Vibe Strøier

Tema: Hvordan bliver man den man er?

Filosof: Friedrich Nietzsche

Den tyske filosof Nietzsche havde som et af sine fornemste projekter at afsløre de gældende værdiers hulhed, men han forberedte også det 20. århundredes idéer om det ubevidste. I sit mere eksistensfilosofiske hjørne gjorde han det til sin opgave at lære enhver at blive den de er – og hvordan han tænkte sig det ser på vi på denne gang.

Nøglespørgsmålet bliver: Hvordan bliver man den, man er?

Psykolog: Emmy Van Deurzen

Den engelske professor i Psykologi Emmy Van Deurzen mener at menneskelige problemer håndteres ved at reflektere over dem i bredest mulig forstand med det formål at klarlægge og kaste lys over dem. Hun er optaget af hvilke polariteter vi befinder os i i vores konkrete tilværelse og hvordan disse polariteter hiver og slides i os.

Emmy Van Deurzen er optaget af de meget konkrete forskellige måder, vi som mennesker forholder os til vores verden på og har fokus på, at vi som mennesker skal turde kaste os ud i livet og se problemerne i øjnene. Ikke at turde face livets genvordigheder og glæder gør os svage. ”Livet har en måde at afsløre sprækker i de mest stædige selvbedrag på” siger hun.

Nøglespørgsmålet bliver: Hvilke polariteter befinder vi os i i vores tilværelse og hvilken betydning de har for vores konkrete liv?

Tilmeld dig kurset her.