Kastethed (Heidegger) - Eksistenskursus - Dag 4

07.03.2018 - 09:00

Kastethed (Heidegger) - kurset ‘Eksistens' sammen med Vibe Strøier

Tema: Kastethed

Filosof: Martin Heidegger

Det 20. århundredes største filosof, Martin Heidegger, viste os med sit hovedværk, Væren og tid, hvordan vores eksistentielle vilkår for altid vil være bundet til tiden. Og tiden er altid begyndt inden vi begynder, verden er allerede fortolket og udlagt inden vi kastes ind i den og giver os til at kaste projekter ud. Nøglebegrebet denne gang bliver Heideggers begreb om kastethed (geworfenheit), og nøglespørgsmålet bliver: Hvordan forholder jeg mig til, at mine udkast bærer mine vilkårs præg?

 

Psykolog: Ernesto Spinelli

Den engelske professor i psykologi Ernesto Spinelli er meget påvirket af Heidegger. Med Spinellis fænomenologiske  tilgang udfoldes den  oprindelige betydning af begrebet ”therepeia” – at passe på den anden ved at være ved siden af ham eller sammen med ham. Spinelli har  udviklet en meget konstruktiv samtalemetode ”Anden-Fokuseret” lytning hvor man hele tiden som samtalepartner vægter en balance mellem at nysgerigt udforske ja næsten ”flytte ind i den andens livsverden” og samtidig kunne træde ud af den for at forholde sig til den anden som en provokerende jævnbyrdig sparringspartner.

Nøglespørgsmålet her bliver, hvordan man kan balancere det at skifte mellem at være ”MED” og ”FOR” den person man fører en samtale med.

 

 Tilmeld dig kurset her.