Mening (Sartre) - Eksistenskursus - Dag 5

18.04.2018 - 09:00

Mening (Sartre)- kurset ‘Eksistens' sammen med Vibe Strøier

Sted: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg

Tema: Mening

Filosof: Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre var den franske replik på Heidegger, og han viste i sine fænomenologiske analyser, hvordan mennesket uundslippeligt må bygge sit liv uden at få tilført mening udefra. Nøglebegrebet denne gang vil være kontingens, dvs. fraværet af en nødvendighed som menneskeligt vilkår. Og vi vil tale om, hvordan denne skæbne som planløs, bedst håndteres i vores liv, fordi den konfronteret i sin nøgenhed ofte fører til en stemning af meningsløshed. Nøglespørgsmålet bliver: Hvordan kan jeg leve oven på grundløsheden?

Psykolog: Mick Cooper

Den engelske professor i psykologi Mick Cooper har fokus på den menneskelige eksistens gennem et meget relationært perspektiv. Mennesket finder sig selv eller bliver sig selv gennem relationer. Han er kritisk overfor det moderne mantra om ’at finde sig selv’.. Et menneske skal ikke først finde sig selv for at blive noget for andre. Indbyrdes for bundethed er et uomgængeligt grundprincip og dermed også de og de valg og dilemmaer det medfører. Ikke at vælge er også et valg

Nøglespørgsmålet her bliver: Hvad er et valg?

Tilmeld dig kurset her.