Filosoffen er tiltrådt som højskoleforstander på Vestjyllands Højskole, hvorfor samtalerne fremover vil finde sted i Velling, Ringkøbing. Der er foreløbigt lukket for samtaler, men det vil blive muligt at booke en tid henover sommeren. Hvis du har forespørgsel på et specielt forløb, f. eks. henover nogle dage, så er du velkommen til at sende en mail: anders@filosoffen.dk

Filosofiske samtaler

Samtaler

Filosoffen Anders Fogh Jensen tilbyder sin årelange erfaring med filosofiske samtaler, konsultation, vejledning og terapi i en række samtaler i både personligt og professionelt regi. Samtalerne henvender sig til alle, der tumler med eksistentielle, etiske, psykologiske eller andre typer af spørgsmål. Det kan være et sted i livet, hvor man kigger tilbage og frem og søger lidt orientering sammen med mig for at kunne navigere. Eller det kan være, at du søger livssparring med én, der tænker anderledes end dig selv - eller måske netop tænker lidt som dig til forskel fra dem, du har omkring dig.

At gå til filosof handler om at blive klogere på sig selv, sin tid, sin verden, og forholdet imellem de tre. Det er en gammel tradition, der for et århundrede har været overtaget af læger og psykologer i en sygdomskontekst kaldet terapi, men som vi her gerne vil løsrive fra det patologiske og gøre til en samtale om natten og dagen, lyset og mørket, mulighed og nødvendighed, verden og ens plads i den, ja alt mellem himmel og jord, også meget konkret.

Samtalerne er en mulighed for igennem en række samtaler at drøfte spørgsmål med en, der har omfattende erfaring med og er uddannet i at udrede tanker, idéer og forestillinger, og at hjælpe indsigt på vej ved at stille de rette spørgsmål.

Filosoffens erfaringsgrundlag

Anders Fogh Jensen har beskæftiget sig med filosofi i de sidste tyve år, herunder hører forskning, vejledning, undervisning, afholdelse af foredrag, filosofiske samtaler, konsultation, organisationsudvikling og terapi. Den bredtfavnende erfaring indenfor filosofisk sparring og vejledning og årevis af samtaleterapi, parterapi, supervision af psykologer og organisatorisk konsultation gør, at den filosofiske samtale sikres et højt kvalitetsmæssigt udbytte.

Anders Fogh Jensen er tidligere skolet indenfor systemisk-narrativ terapi, men trækker under samtalerne i høj grad på sin filosofiske ballast og på den mangeårige erfaring med at lede tænkning på rette vej og skabe overblik over komplicerede problemstillinger med udgangspunkt i det, der giver mening og retning for den enkelte.

Praktiske oplysninger

Sted: Efter aftale. Der kan forekomme gebyr for transport.

Vilkår: For alle samtaler gælder det, at aflysninger mere end tre dage før, ikke faktureres.

For aflysninger indtil to dage før faktureres 50% og senere end det 100%. Ved udeblivelse faktureres ligeledes 100% og fremtidige aftaler annulleres.
Sessioner på 2 timer eller mere inkluderer 10 minutters pause undervejs.