Unge mennesker er måske dem, for hvem det er vigtigst at kunne navigere i samfundet, fordi de står foran at skulle træffe store, eksistentielle livsvalg i Projektsamfundets kompleksitet, omskiftlighed og uoverskuelighed. Det allermest værdifulde for dem, i forbindelse med selv at kunne orientere sig og navigere i denne proces, ville være at få 1. en forståelse af vores tid ved et kig ind i maskinrummet i manglen på en Takt og tone for vor tid og 2. en filosofisk forståelse for dannelse og identitet.

At muliggøre denne forståelse er netop formålet med dette foredragskoncept, der hedder ’Hvad skal der blive af mig?’, som er tilsigtet elever på gymnasiale uddannelser i hele landet. Holdet bag foredragskonceptet er filosof Anders Fogh Jensen (forfatter til bla. bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket) og to unge undervisere fra Copenhagen Business School, Nikolaj Hoff og Benjamin Anker. Med foredraget søger vi både at give unge mennesker bedre vilkår for dannelse, dømmekraft og at kunne navigere i samtiden, men også at forebygge psykiske lidelser som fx stress, angst, anoreksi, depression, der kan ses som forskellige udtryk for nye former for afmagtsfølelse.


Der er heldigvis i den nye gymnasiereform blevet sat fokus på dannelse og gymnasieinstitutionens vigtige rolle i det. Formuleringerne retter sig primært mod den demokratiske borger. Dette foredrag sætter fokus på den individuelle identitetsdannelse og livsbane, som forudsætning for den kritiske sans.

 

Tidspunkt, omfang og pris

Datorum:  24. september 2018 – 31. maj 2019
Tidsomfang: 2 timer
Pris: 14.000 kr. + moms og transport
Titel: Hvad skal der blive af mig?

Kontakt

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om det interaktive foredrag ‘Hvad skal der blive af mig?’