Unge mennesker er måske dem, for hvem det er vigtigst at kunne navigere i samfundet, fordi de står foran at skulle træffe store, eksistentielle livsvalg i Projektsamfundets kompleksitet, omskiftlighed og uoverskuelighed. Det allermest værdifulde for dem, i forbindelse med selv at kunne orientere sig og navigere i denne proces, ville være at få 1. en forståelse af vores tid ved et kig ind i maskinrummet i manglen på en Takt og tone for vor tid og 2. en filosofisk forståelse for dannelse og identitet.

At muliggøre denne forståelse er netop formålet med dette foredragskoncept, der hedder ’Hvad vil fremtiden bringe mig?’, som er tilsigtet elever på gymnasiale uddannelser i hele landet. Holdet bag foredragskonceptet er filosof Anders Fogh Jensen (forfatter til bla. bøgerne Projektsamfundet og Projektmennesket) og to unge undervisere/øvelseslærere fra Copenhagen Business School, Nikolaj Hoff og Benjamin Anker. Med foredraget søger vi både at give unge mennesker bedre vilkår for dannelse, dømmekraft og at kunne navigere i samtiden, men også at forebygge psykiske lidelser som fx stress, angst, anoreksi, depression, der kan ses som forskellige udtryk for nye former for afmagtsfølelse.

Tid, pris og omfang

Datoer forår: 19. januar til 23. maj 2018

Tidsomfang: 1,5 time (dobbeltlektion)

Deltagere: Elever på gymnasiale uddannelser i Danmark 

Titel: Hvad vil fremtiden bringe mig?

Pris: 15.000 Kr. - rabat i foråret 2018: 3.000 kr. = 12.000 kr. + moms og transport

Kontakt

Ja tak, jeg vil gerne høre mere om det interaktive foredrag ‘Hvad vil fremtiden bringe mig’