Mennesker og teknologi - hvad gør teknologien ved os?

Teknologien har næsten altid delt vandende i tilhængere og modstandere. Og de teknologiske udviklinger har tilsvarende delt befolkningen i fremskridtsoptimister og naturromantikere. Vi venter ikke længere som under den kolde krig på at russerne eller kineserne kommer, men på robotternes komme. Men hvad er teknologi egentlig, og hvad er menneskets forhold til teknologi? Filosoffen Anders Fogh Jensen vil i dette foredrag gøre os lidt klogere på forskellene mellem redskab og teknologi, mellem teknik og teknologi, og han vil opridse, hvordan det hidtil er gået, når mennesket har fået ny teknologi, eller isenkram, som nogen ynder at omtale teknologien. Han vil også adressere, hvad det hidtil har gjort ved menneskers liv og de mellemmenneskelige forhold, når teknologien er flyttet ind.

Foredraget kan tilpasses alle mulige brancher.