Alle tiders myter

Det er almindeligt kendt at myter er løgn, og at beskæftigelsen med myter derfor burde gå ud på at afsløre løgne. Men det er synd, for myter er af langt vigtigere karakter; de indeholder visdom om, hvordan et menneske er skruet sammen, hvordan verden ser ud, og nogle opsparede råd til, hvordan man skal leve sit liv. Beskæftigelsen med myter handler derfor ikke om at afsløre løgne, men om at udtrække den livsvisdom, som generationer af mennesker har formidlet på fortællingens form. Anders Fogh Jensen reetablerer i en række foredrag mytens status for at lede efter sandheden i løgnen uden at lytte til alt, hvad myterne siger. Foredragene viser, hvordan myter hele tiden er til stede i vores liv og i de organisationer, vi fungerer i, og hvordan en viden om og et blik på myterne kan gøre os klogere på vores liv. Og måske endda få os til at handle klogere. Alle tiders myter kan arrangeres som en temadag, som en række af foredrag, eller som et enkelt foredrag.