Aktivitetsregimet

Et aktivt liv er et bedre liv end et passivt liv. Og alt andet lige et sundere liv. Det er svært at betvivle. Men er aktivitet godt i sig selv? Filosoffen Anders Fogh Jensen ser på den aktivitetstrend, der går igennem en lang række forskellige felter nu. Psykiatri, sundhed og pædagogik er blot nogle af dem. Kommunerne vil have os alle til at være aktive medborgere, tage del, tage initiativ og gøre noget aktivt. Det viser sig, hævder Anders Fogh Jensen, at aktivitet bliver mere relevant for overhovedet af melde sig ind i fællesskaber, for at forblive medlem og for at blive berettiget til hjælp.

Til aktiviteten knytter sig en række nye normer. Og selv om aktivitet for det meste er at foretrække, så har aktivitetsregimet også sine virkninger og bagsider: det skaber nye hierarkier mellem mennesker, nye vanskeligheder for nogle grupper, nye skrøbeligheder, nye patologier og måske også en frygt for det inaktive og for det gode, der pågår i inaktive perioder som f.eks. fordøjelse, modning, samvær eller ro.