Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så kan du lytte til podcasten  1. Jeg er allerede tilmeldt nyhedsbrevKlik på knappen herunderOm Filosoffens podcast


SÆSON 1: ETIK 

 

Første sæson af Filosoffens podcast handler om etik.

 

I daglig tale rodes moral og etik sammen, men det er ikke det samme. Moral handler om ikke at gøre alt, hvad man kan. Etik handler om hvordan man får et godt liv som dødelig. Det er således noget vrøvl, at vi skulle have et etisk råd, det er et biomoralsk råd.

Hos Filosoffen er al filosofi som bekendt livsfilosofi. Og derfor er filosofi her også, hvad filosofi var i sin oprindelse: en fortsættelse i en anden stil af mytologiens fortællinger om de menneskelige vilkår og om, hvordan man med lidt forstandighed lever lidt bedre end heldigt. 

Filosoffen har en stort anlagt serie af podcasts. Hver sæson består af 8 afsnit.

Første sæson handler om etik. Om det at være menneske, at leve med det værste og det bedste og blive et helt menneske.

Du kan allerede nu høre denne sæson.

 

Afsnit 1: Dannelse

- Dannelse er for Filosoffen et grundbegreb. Det handler om at blive et helt menneske i samspil med andre. Hvordan og hvad der er tænkt om dannelse kan du høre her.

 

Afsnit 2: Splittelse

- Splittelsens historie fra kosmos til klinik. Her kan du høre om splittelsen som vilkår for det moderne menneske, om typer af splittelse, og hvordan splittelsen er flyttet fra de store fortællinger om mennesket til i dag at være en klinisk normaltilstand.

 

Afsnit 3: Skam

- Skammen er iflg. den jødiske og kristne mytologi lige så gammel som refleksionen. Men hvordan adskiller skyld og skam sig fra hinanden? Og hvilke typer af skam findes der? Hvis det gode liv ikke handler om at komme over skammen, så må det handle om at leve med den.

 

Afsnit 4: Besindighed

- Filosoffen tager fat på de fire græske kardinaldyder. I dette afsnit behandles de to dyder, mådehold (sophrosyne) og visdom (phronesis) under et som besindighed. Her hører du om, hvad besindighed kan være og hvordan den kan mangle i en tid, der er optaget af aktivitet, hastighed og handling.

 

Afsnit 5: Retfærdighed

- Den tredje græske kardinaldyd er retfærdighed (dike). Men hvad er egentlig retfærdigt? Det gives der forskellige bud på, ligesom hvad overmålet af retfærdighedssans kan være.

 

Afsnit 6: Mod

- Den fjerde og sidste græske kardinaldyd er mod (andreia). Uden mod kan man ikke praktisere de andre dyder, for det kræver mod at holde på og udfolde det principielle i en pragmatisk verden. Men også det at vente kan såvel være besindigt som modigt.

 

Afsnit 7: Længsel

- Længsel synes at være et menneskeligt vilkår på linje med håbet. Men i normal brug er håbet rettet mod fremtiden, mens længslen både kan angå fortiden såvel som fremtiden. I denne podcast ser Filosoffen på, hvordan længsel både kan være psykologisk, social og kosmisk. For Odysseus' hjemmelængsel var mere end bare personlig, den var kosmisk. Til forskel fra mange moderne mennesker vidste han dog, hvad hjem var. I dag kan vores hjemmelængsel udspille sig som det overhovedet at have hjemme.

 

Afsnit 8: Tillid

Tillid til andre og tillid til verden er helt basale faktorer i enhver opbygning når et nyt menneske kommer til verden. Ikke desto mindre lykkes dette ikke altid. Det er meget lettere at nedbryde tillid end at opbygge den. Men hvordan opbygger man tillid? Svaret i denne korte podcast lyder, at tillid er noget man må give til nogen, der endnu ikke har fortjent det.

SÆSON 2: SAMTIDSDIAGNOSE

Anden sæson er samtidsdiagnostisk, den handler om den tid vi lever i.

 

Afsnit 1: Projektsamfundet

-Om hvordan midlertidige engagementer, forbindelser, receptioner, fleksible organisationer, fremkomsten af projektansættelser og singlernes indtræden på banen hænger sammen med en transformation af hele den vestlige kultur.

 

Afsnit 2: France Inter 

-Danmark for franskmænd.

Hvordan aftegner den politiske situation sig i Danmark med en velfærdsstat i opløsning og neoliberalismens fortsatte indtog i offentlige institutioner?

 

Afsnit 3: Vækst

-Vækst måles altid i forhold til noget. Men hvorfor skal vi egentligt have mere end vi har lige nu, og hvor kommer nutidens fascination af vækst fra? 

 

Afsnit 4: Talentshows

-Talentshowdeltagere håber på at træde ud af massens konforme og leverpostejsfarvede dagligdag og blive anerkendt som individuelle funklende stjerner. Men bliver håbet nogensinde opfyldt?  

 

 

Afsnit 5: Midlertidighed

-Projektansættelser, leje i stedet for at købe, date i stedet for at binde sig. Vi laver aftaler med en forventning om at begge parter kan aflyse, hvis der kommer noget bedre. Men hvorfor er denne tendens opstået og hvad gør den ved os?

 

Afsnit 6: Bålguitarens midlertidige død

-Hvad kan bålguitarens forsvinden til fordel for højtalere og avancerede lydsystemer fortælle os om nutidens fællesskaber og kundskabsdyrkelse? 

 

Afsnit 7: Risiko

-Hvornår blev verden et sted man tænkte ikke blev bedre, men blev farligere – eller ligefrem mere risikabel?

 

Afsnit 8: Åndstab og dannelse

-Siger folkekirkens dalende medlemstal noget om danskernes åndløshed og er kirken det eneste bolværk mod den? Spørgsmålene besvares bl.a. med forklaringen af, hvad Hegel mente med åndens tab.

 

 

SÆSON 3: FILOSOFISK ANTROPOLOGI

Sæson 3 handler om filosofisk antropologiske temaer og dykker ned i undersøgelsen af, hvad mennesket egentligt er. Hør for eksempel om, hvilke dynamikker, der opstår, når mennesker indgår i censur-og udvælgelsesprocesser, hvad en simpel handling, såsom at gå gør ved mennesket og om vores forhold til ting og objekter. 

Afsnit 1: Udvælgelse 

-Om censur og udvælgelse. Hvordan er det at få en kampseddel når man spiller fodbold? Hvordan er det at være til session og hvilke dynamikker er på spil i udvælgelsesprocesserne? 

Afsnit 2: Skabelse og splittelse 

-Om den psykologiske splittelse, dilemmaet og fortrydelsen, den metafysiske splittelse, at verden i sin grund er splittet og at det afspejles i myterne, der fortæller at vores verden begyndte, da verden gik fra hinanden.

Afsnit 3: Spastiker

-Om hvorledes, at spastikeren kan være både urovækkende, en spejlsal og en hofnar i vor tids samfund.

Afsnit 4: Om at gå 

-Om at gå sig til tanker og gå sig ud af tanker. Hvad det gør ved tanken, ved oplevelsen af rum og især af tid? Om hvordan skridtene overtager sekundviseren og hvordan man indtager tiden når man går. Om forskellen på at gå og at vandre.

Afsnit 5: Om dannelse og uddannelse - før og nu

-Folkeskolenreformen er en anledning til at genstille spørgsmålet om hvorvidt vore dannelsesanstalter også hjælper dannelsen på vej, eller om de er blevet trukket med malstrømmen af markedsservilitet. Det kræver igen svar på, hvad dannelse er og ikke er, hvorfor man skal være dannet, og hvad det er den dannede er i stand til og hvad det dannede samfund er i stand til, som barbaren og barbariet, kyklopen og kyklopismen ikke er.

Afsnit 6: Sundhedens historie

-Om sundhedsbølger, romantik, nudisme, nazisme, sanatorier og sanatarier, folkesundhed, biomasse, epidemier og hvordan det kom dertil, at sundheden er med os som samvittighed i dag.

Afsnit 7: Katastrofer og epidemier

-Ebolaepidemien i 2014 er anledning til at tale om, hvad det er ved epidemierne, som gør dem særligt fascinerende. Deres eksplosive karakter gør dem egnede til skrækbaserede narrativer. Her ud over har epidemier haft en særlig rolle i forskellige krige, idet de udgør biologiske våben.

Afsnit 8: Om ting

-Hvordan forholder mennesket sig til ting og hvordan former tingene menneskets verden?  

SÆSON 4: ARBEJDSLIV

Sæson 4 handler om arbejdsliv og undersøger hvorledes arbejdslivet er indrettet i dag og kommer med forslag til, hvordan det kan gøres på en bedre måde, som både frigiver mere tid og bidrager med mere mening til samfundet og den enkelte. 

 

Afsnit 1: Nedsat arbejdstid

-I Göteborg forsøgte man sig i 2014 med at nedsætte arbejdsdagen til 6 timer. Filosoffen Anders Fogh Jensen taler om, hvorfor det er en god idé, hvad det kan give plads til – og hvorfor det i dag må formuleres som en gevinst i ressourcer for at det kan blive gennemført.

 

Afsnit 2: Om arbejdsliv og stress

-Hvorfor stresser folk i dag? Og hvorfor arbejder de så meget? Og hvad med gentagelse, omstilling og udvikling? 

 

Afsnit 3: Jobtests

-Om brugen af personlighedstests på arbejdsmarkedet.

 

Afsnit 4: Arbejde og lykke

- Om hvorvidt skattereformen har nogen indflydelse på menneskets lykke, og særligt hvordan mere arbejde påvirker vores betingelser for at føle glæde ved livet.

 

Afsnit 5: Arbejdstid og livsglæde

-Om forholdet mellem arbejdstid og livsglæde. Bl.a. i Korea og Danmark

 

Afsnit 6: Om projektsamfundet

-Om nutidens projektmenneske og hvordan det er at være til i nutidens projektbaserede kultur.

 

Afsnit 7: Omstilling

-Om omstillingsparathed og dets konsekvenser. 

 

Afsnit 8: Fleksibilitet

-Om hvad det vil sige at være fleksibel i det moderne samfund.