Tiden som diktator

Spørgsmål

Jeg er ved at skrive en opgave om tid, og hvordan tiden kontrollerer os. Hvad er tid? Og hvordan vil du beskrive den? Kan vi kontrollere tiden? Og hvad nu hvis alle besluttede sig for at afskaffe tiden? Hvornår stopper tiden? Og hvornår begyndte den?

– Emma Rye

Svar

Kære Emma

Endelig et klassisk filosofisk spørgsmål, som vor mor lavede dem. Og så mange svar at lade tilbage. At kontrollere tiden kræver vist at man kvadrerer den i matematiske enheder – og så er vi ovre i en anden tid end den oplevede tid, hvor tiden varer – hvor aktiviteten udfolder tiden, som det sker når man kun har fokus på det man gør. Barnets leg foregår ikke i tiden, fordi tidskontrollen ikke først udspænder et tidsrum, hvori legen foregår. Sådan er det med også med fodboldspillet – og når man kommer bagud, så kastes man over i den matematiske tid; tidens gang bliver voldelig, den maser og stresser og arbejder for det hold, der er foran.

Fysikere ville sige, at hvis der ikke var bevægelse, var der ikke tid. Tiden er det, man måler bevægelsen med – men tiden er ikke før bevægelsen; det er kun i kraft af sin genstand, bevægelsen, at tiden kommer ind i verden (og her kan man i bevægelsesbegrebet godt inkludere forandringen). Men er det nok svar til dig at sige, at tidens diktatur kræver, at tidslinjens tankesystem er lagt ud over verden, som en formatering, der muliggør at styresystemer kan være tidsdiktatoriske? Og at tidsfokuserede styresystemer nok historisk er kommet ind i verden, men at forandringen og bevægelsen altid har været der i menneskelige æraer, hvad man nu end kalder den – altså at betingelsen for at kunne ville kontrollere tid ’altid’ har været til stede, selv om der ikke altid har været tidsdiktaturer?

– Anders Fogh Jensen

10. december 2008