Livslang læring

Spørgsmål

Hej Anders.

Jeg sidder og er igang med at lave en opgave der drejer sig om “livslang læring set som overnationalt fænomen i forhold til nationalstaten Danmark” I den forbindelse påtænker jeg at afrunde opgaven med en perspektivering der har fokus på hvilke forskellige diskurser livslang læring (lifelong learning) kan tænkes ind i. Altså hvad er det begerbet bruges til/er middel til. fx, at denne mere kan tænkes som en måde hvorpå EU kan opretholde “sin” position ifht. resten af verden (så intentionen bag med at anerkende læring i forskellige sfære og genne, hele livet, i virkeligheden mere er et skalkeskjul/middel hvorved EU kan opretholde sin ophøjede poisition). I den forbindelse ville jeg høre dig om du har et bud på hvilke samfundsmæssige/politiske mv. diskurser, men kan tænke begrebet ind i? På forhånd tak.

Mvh. Christina

Svar

Kære Christina

Tesen om at en institution prøver at opretholde sin magt igennem lanceringen af et begreb (som f.eks. ’livslang læring’) er jo nok noget man må omgås med forsigtighed. Det, jeg mener, er, at man må sørge for at skelne det forhold, at lanceringen af begrebet og gentagelsen af det er i institutionens tjeneste, og at den måske derfor hele tiden gentager det (som man i Bourdieus ’felter’ hele tiden bekræfter, hvad der er vigtigt), fra det forhold, at det skulle være indskrevet i en strategi for denne institution på samme måde som en virksomhed har en strategi, der går ud på at øge omsætningen på bestemte områder.

Livslang læring… det handler vel bl.a. om overgangen fra færdighed til kompetence, hvor mennesket nu formateres som et væsen, der ikke længere bliver færdigt men altid kan videreudvikles, og som har et potentiale som kan aktualiseres igennem kompetenceudvikling (nu som livslang læring), hvor potentialet bliver til aktualiseret potentiale. F.eks. har arkitekteleven et potentiale for at blive arkitekt, og arkitekten har et aktualiseret potentiale for at tegne huse, og idet han tegner, aktualiserer han sit aktualiserede potentiale. In casu: Idet man nu omgør færdigheden ’arkitekt’ til kompetence forbereder man livslang læring ved at re-potentialisere færdigheden.

Endvidere opskriver begrebet livslang læring vel pædagogerne og underviserne, fordi livet nu pædeutiseres som læringsproces, hvor lærerne, opdragerne og instruktørerne bliver nødvendige komponenter i det at have sig et liv.

Endelig kunne man sige, at dersom det var rigtigt, at Vestens ressource var læring og viden, så er det i dennes interesse at opskrive det forhold, at det er en uendelig proces – modsat tingen som bliver sendt ud af fabrikken og dermed er en vare. Det er både finere, og noget der må justeres, efterses, smøres og udskiftes fra tid til anden. Kom tilbage til Europa på kursus.

– Anders Fogh Jensen